Selger seg ned i Kongsberg Automotive

Til sammen sitter Spetalen og Fredly på aksjer til en verdi av 116,4 millioner kroner.

TAR GEVINST: Øystein Stray Spetalen da Bonheur la frem resultater for 3. kvartal. Foto: Iván Kverme
Industri

Tidligere i juni hentet Kongsberg Automotive 700 millioner kroner gjennom en emisjon med emisjonskurs på 10 øre.

Kjendistung

De to kjente investorene, Øystein Stray Spetalen og Arne Fredly, kjøpte 740 millioner aksjer hver.

Spetalen eier aksjene gjennom selskapene Saga Tankers og Tycoon Industrier, mens Fredly eier aksjene gjennom Apollo Asset Limited.

Ketil Skorstad eier 10 millioner aksjer gjennom Tigerstaden AS, og Jan Petter Sissener sitter på 162,5 millioner aksjer gjennom fondet Sissener Canopus.

Selger seg ned

Ferske aksjonærlister i Infront, viser at Fredly sitter på totalt 375,5 millioner aksjer, mens Spetalen også sitter på 375,5 millioner aksjer.

Det vil si at investorene til sammen har solgt omtrent 11 millioner aksjer siden forrige oversikt. Spetalen og Fredly sitter nå på omtrent 10,8 prosent av de totale aksjene, til en verdi av 116,4 millioner kroner.

Risikofri gevinst

Etter at Kongsberg Automotive gjorde emisjonen, har de ny aksjene blitt omsatt på Merkur Market, noe som har ført til gode arbitrasjemuligheter.

Selv om aksjene er verdt like mye, handles de til to ulike kurser. På Oslo Børs stengte Kongsberg Automotive-aksjen på 0,37 kroner mandag, mens den stengte på 0,16 kroner på Merkur Market.

kongsberg automotive
øystein stray spetalen
arne fredly
Nyheter
Industri
Børs