Kongsberg Gruppen leverer bedre resultat

Lavere omsetning, men lavere kostnader ga bunnlinjen et løft.

PRESENTERER: Konsernsjef Geir Håøy i Kongsberg Gruppen. Foto: NTB Scanpix
Industri

Kongsberg Gruppen leverer en omsetning på 5,98 milliarder kroner i 2. kvartal, mot 6,01 milliarder kroner i tilsvarende periode året før.

Høyere resultat

Driftsresultatet endte på 462,0 millioner kroner fra en margin på 12,9 prosent, en forbedring fra 127,0 millioner kroner i 2. kvartal 2019.

Resultatet etter skatt ble 274 millioner kroner, noe som tilsvarer 1,47 kroner pr. aksje. Til sammenligning ble resultatet etter skatt 74,0 millioner kroner året før, tilsvarende 0,40 kroner pr. aksje.

Ved utgangen av kvartalet satt selskapet på ordrereserver til en verdi av 32,94 milliarder kroner, etter å ha hatt en ordreinngang på 6,07 milliarder kroner. I tilsvarende periode året før var ordrereservene på 27,18 milliarder, mens de var på 33,34 milliarder kroner ved utgangen av 1. kvartal.

Fornøyd konsernsjef

Det var knyttet mye spenning til Kongsberg Gruppens resultat for 2. kvartal, ettersom selskapet har overrasket positivt de forrige kvartalene og sendt aksjen opp over 10 prosent.

«Samlet sett leverer vi et sterkt kvartal som jeg er godt fornøyd med i dagens situasjon. Vi har hatt en meget god prosjektgjennomføring i kvartalet og samtidig signert nye og viktige avtaler med kunder og partnere. Vi er forberedt på at den ekstraordinære situasjonen med coronaviruset og oljeprisfall vil påvirke oss i lang tid fremover. Jeg er likevel trygg på at Kongsberg Gruppen er godt rustet til å møte utfordringer og at organisasjonen er i stand til å tilpasse seg skiftende omgivelser», sier konsernsjef Geir Håøy.

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen

Kongsberg Gruppen

(Mill. kr)2. kv./202. kv./19
Driftsinntekter5.9836.012
Driftsresultat462127
Resultat før skatt38054
Resultat etter skatt27474

Kongsberg Gruppen

  • Industrikonsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen offshore, olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar, romfart og fornybare industrier. 
  • Har hovedkontor på Kongsberg. 
  • Konsernsjef er Geir Håøy. 
  • Fikk nåværende selskapsform i 1987 under navnet Norsk Forsvarsteknologi, som senere ble børsnotert i 1993, og tok navnet Kongsberg Gruppen to år senere. 
  • Største aksjonær er den norske stat gjennom Nærings- og fiskeridepartementet og Folketrygdfondet.

Les hele rapporten for første halvår her.

Se hele presentasjonen for første halvår her.

kongsberg gruppen
Nyheter
Industri
Børs