Kampen om marginene

Maryne Lemvik, adm. direktør i Skanem er ikke fornøyd med en lav, ensifret driftsmargin. Ny teknologi skal sikre lønnsomheten.

DIGITALISERING: Maryne Lemvik, adm. direktør i Skanem, tror digitalisering av verdikjeden kan bidra til å forbedre driftsmarginen.  Foto: Skanem
Industri

Ole Ruglands etikettkonsern leverte et driftsresultat på 20,9 millioner kroner i fjor, opp fra 20,0 millioner kroner i 2018. 

Skanem produserer selvklebende etiketter og emballasjeløsninger har i dag 11 produksjonsenheter, fordelt over åtte land i Europa, Asia og Afrika.

Med en omsetning på nærmere 1,2 milliarder kroner gir det en driftsmargin på snaue 1,8 prosent. 

Det ønsker Skanems nyutnevnte adm. direktør å gjøre noe med.

– Vi har en vekststrategi, men det er essensielt for Skanem at det blir en lønnsom vekst. Vi er godt fornøyd med at konsernet har etablert en lavere kostnadsbase, og vi har allerede begynt å se gevinster fra investeringene i 2019. På lang sikt ønsker vi å ha en tosifret driftsmargin, forteller Lemvik.

Lemvik overtok Skanem-sjefsstolen i oktober i fjor etter at Ole Rugland valgte å steppe ned fra vervet som konsernleder etter 34 solide år som øverste sjef. Sivilingeniøren flyttet til Norge fra hjemlandet Frankrike i 2015 og har vært i Skanem-konsernet i over fire år.

Rugland er fremdeles aktiv i selskapet som arbeidende styreleder, med en eierandel på 45,5 prosent.

Topplinjefall

Topplinjen til det Stavanger-baserte selskapet dalte nærmere 80 millioner kroner i fjor. Ifølge Skanem-sjefen skyldes nedgangen enkelte store kontrakter som ikke ble forlenget. 

Skanem

(Mill. kr)20192018
Driftsinntekter1.180,31.261,5
Driftsresultat20,920,0
Resultat før skatt20,411,5
Årsresultat12,87,8

Hun hevder imidlertid at over 50 prosent av inntektsfallet er hentet inn gjennom nye kontrakter, samtidig som kostnadseffektivisering og nyinvesteringer har vært i fokus.

– 2019 ble et reposisjoneringsår hvor vi fokuserte på å stabilisere kostnadene, samtidig som vi investerte i produksjonsutstyr og ny teknologi for å øke kapasiteten, sier Lemvik.

– Vi har fokusert på å digitalisere arbeidsflyten og den administrative, finansielle produksjonsstøtten. Det er store oppsider knyttet til å digitalisere flere steg i verdikjeden i alle landene vi opererer, og det ønsker vi å prioritere, forteller hun.

Internasjonale

Etikettimperiet valgte i 2017 å legge ned fabrikken i Tyskland og flyttet virksomheten til Polen. Det bidro til en positiv bunnlinje i 2018 etter mange år med sviktende lønnsomhet.

Thailand, India og Kenya har samtidig vært sentrale vekstmarkeder for å sikre en positiv lønnsomhetsutvikling i selskapet.

TUNGT MASKINERI: Skanem produserer selvklebende etiketter og emballasjeløsninger. Foto: Skanem

I Storbritannia har imidlertid etikettkonsernet møtt på betydelige utfordringer. Skanems britiske virksomhet har i flere år vært et tapssluk, og fjoråret er intet unntak. 

2019-regnskapet viser at den britiske filialen endte med et underskudd på 10,1 millioner kroner, en svak forbedring på 800,000 fra fjoråret.

– I Storbritannia er det høy konkurranse og vi har en kundeportefølje som er noe begrenset. Den er vi nødt til å utvide, sier Lemvik.

Til tross for blodrøde resultater har etikettimperiet ingen planer om å skrinlegge den britiske satsingen med det første.

– Strategien vår er å satse på markeder vi befinner oss i for øyeblikket og bli sterkere i disse landene, fastslår Lemvik.

Positive coronaeffekter

«I Skandinavia, Polen og Thailand har vi fått økt etterspørsel i essensielle næringer som matvarer, farmasøytisk industri, husholdningsprodukter og sanitærprodukter. I India og Kenya har nasjonal og regional lock-down ført til redusert etterspørsel», skriver Skanem i årsberetningen.

Nedstengninger i Øst-Afrika og India har riktignok ikke ført til en samlet omsetningsnedgang for Skanem. Ifølge Skanem-sjefen har resultatene for første halvår betydelig overgått forventningene, primært drevet av et veldig sterkt første kvartal og et styrket andre kvartal, sammenlignet med samme periode i fjor.

Lemvik har troen på at den positive utviklingen kan vedvare.

– Vi kan naturligvis ikke ta noe for gitt. Hver dag er annerledes, men jeg er ganske positiv. De siste seks månedene har vist potensialet for lønnsom vekst for Skanem.

Skanem

  • Skanem er et norsk, privateid industrikonsern som produserer og selger selvklebende etiketter i Europa, Asia og Afrika, fordelt over åtte land. 
  • Ole Rugland er Skanems største aksjonær med en eierandel på 45,5 prosent. 
skanem
ole rugland
Nyheter
Industri