Krevende andre kvartal for Norsk Hydro

Norsk Hydros andre kvartal ble preget av høy makroøkonomisk usikkerhet og lavere etterspørsel.

TØFT MARKED: – Vi er inne i en svært krevende periode, sier konsernsjef i Norsk Hydro, Hilde Merete Aasheim. Foto: NTB Scanpix
Industri

Opptrapping av produksjonen og rekordlave produksjonskostnader ved Alunorte bidro positivt til Norsk Hydros resultat for andre kvartal.

– Dette ble imidlertid delvis motvirket av svakere realiserte priser på alumina og aluminium i tillegg til lavere volumer nedstrøms, sier Hilde Merete Aasheim, konsernsjef i Norsk Hydro.

Hydros underliggende driftsresultat endte på 949 millioner kroner i andre kvartal, sammenlignet med 875 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

Dermed slo selskapet analytikernes konsensusestimater. Analytikerkorpset ventet i snitt et underliggende driftsresultat på 476 millioner kroner av en omsetning på 31,6 milliarder kroner for andre kvartal, ifølge TDN Direkt.

– Vi er inne i en svært krevende periode, og jeg er glad for at vi evner å ta vare på folk og drift, holde hjulene i gang og sikre likviditeten, sier Aasheim.

Hydro hadde god likviditet ved utgangen av kvartalet, med 15,4 milliarder kroner i kontanter og kontantekvivalenter, inkludert 7 milliarder kroner som ble hentet i obligasjonsmarkedet.

SELG: - Det produseres 2-3 millioner tonn aluminium for mye årlig, forteller analytiker Kenneth Sivertsen i Pareto Securities. Foto: Foto: Ivan Kverme

– Resultatet for andre kvartal tilsvarer en avkastning på sysselsatt kapital på 3,8 prosent. Dette er betydelig lavere enn målet på 10 prosent, men mot bransjen isolert sett er dette som forventet, sier Pareto Securities-analytiker Kenneth Sivertsen.

Det underliggende driftsresultatet justerer vekk en negativ effekt på 2,6 milliarder kroner. Den negative effekten skyldes nedskrivninger på 1,8 milliarder kroner i andre kvartal, samt diverse andre ikke-betalbare kostnader.

– Tallene er også positivt påvirket av en forsikringsgevinst på 190 millioner kroner, forklarer Sivertsen.

Det underliggende resultatet etter skatt endte på 183 millioner kroner, mot 283 millioner kroner for samme kvartal i fjor.

Norsk Hydro

(Mill. kr)2. kv./202. kv./19
Driftsinntekter30.93139.176
Driftsresultat -1.661656
Resultat før skatt -1.129-8
Resultat etter skatt -1.471-190

Preges av corona

Global industriproduksjon har falt som en konsekvens av coronapandemien, hvilket har ført til lavere etterspørsel etter aluminium. Samtidig har selskapet produksjon i områder som er hardt rammet av utbruddet, blant annet Brasil, som har over to millioner smittede så langt.

– Vi har iverksatt omfattende, forebyggende tiltak som skal sikre våre medarbeideres helse og sikkerhet, samt opprettholde stabil produksjon. Driften ved Paragominas, Alunorte og Albras går som normalt, og vi vurderer og styrer risiko løpende, sier Aasheim.

Selskapet sier det er godt finansielt rustet for en eventuell ny smittebølge som vil kunne påvirke etterspørselen etter aluminium i det korte bildet.

Ingen tro på utbytte

Sivertsen synes Hydro leverer godt gitt markedets omstendigheter, men at markedet fremover er krevende.

– Med betydelig lageroppbygning er aluminiumsmarkedene svært utfordrende. Det produseres 2–3 millioner tonn aluminium for mye årlig, og med en redusert etterspørsel som følge av coronapandemien blir det ytterligere lageroppbygning, sier han.

For å redusere tilbudsveksten forventer Pareto at aluminiumsprisen kommer ned på et lavere nivå, hvilket utfordrer lønnsomheten til markedet.

Dermed tror Sivertsen at sektoren blir svært krevende de neste årene og at Hydro ikke vil ha rom til å betale utbytte med det første.

Pareto Securities har en salgsanbefaling med kursmål på 20 kroner for Norsk Hydro-aksjen.

Av de 12 analytikerne som oppgir anbefaling, har syv en kjøpsanbefaling for Hydro-aksjen, mens fire har en hold-anbefaling. To analytikere har salgsanbefaling. Gjennomsnittlig kursmål for aksjen er 28,80 kroner, varierende fra 20 til 34 kroner, ifølge TDN Direkt.

I 13-tiden onsdag ettermiddag ble Hydro-aksjen handlet til 27,70 kroner, ned drøyt 2 prosent.

Norsk Hydro

  • Norsk kraftprodusent og leverandør av aluminium og aluminiumprodukter.
  • Har hovedkontor i Oslo.
  • Konsernsjef er Hilde Merete Aasheim, som tok over i mai 2019 etter Svein Richard Brandtzæg.
  • Fikk nåværende selskapsform etter at Hydros olje- og gassvirksomhet ble utskilt til Equinor høsten 2007.
  • Største aksjonær er den norske stat gjennom Nærings- og fiskeridepartementet.
norsk hydro
hilde merete aasheim
kvartalstall
coronavirus
coronakrisen
pareto securities
kenneth sivertsen
aluminium
brasil
Nyheter
Industri
Børs