Fyller på med 200 mill. til vekst

Låssenteret vil hente 200 millioner kroner gjennom en emisjon, og inn på eiersiden kommer det svenske oppkjøpsfondet Procuritas. Helge Midttun blir styreleder i konsernet.

HENTER PENGER: Ståle Raa og Låssenteret får et svensk oppkjøpsfond på eiersiden når det nå gjennomføres en emisjon. Foto: Låssenteret
Industri

Bare uker etter at lås- og sikkerhetsselskapet Låssenteret kjøpte opp sin største leverandør, vil selskapet fylle på med over 200 millioner kroner i en emisjon. Pengene skal brukes til videre oppkjøp og nyetableringer.

– Vi kunne fint ha drevet med samme kapitalstruktur som tidligere – selskapet har hele tiden vært lønnsomt. Samtidig var tiden riktig for å styrke selskapet finansielt med tanke på endringene i bransjen. Vi vil sitte i førersetet når det gjelder omveltningene som nå skjer, og med påfyll av kapital er vi godt rustet, sier adm. direktør Ståle Raa i Låssenteret.

Svensker inn på eiersiden

Frem til nå har Låssenteret vært eid av Raa og de ansatte, og det er Raa, gjennom Raa Invest, som har finansiert veksten.

I emisjonen som nå skal gjennomføres kommer imidlertid det svenske oppkjøpsfondet Procuritas inn på eiersiden.

Procuritas har rundt 20 milliarder kroner i forvaltningskapital og eier blant annet Cutters i Norge. Svenskene vil sitte med 65 prosent av aksjene i Låssenteret etter kapitalinnsprøytingen.

– Vi har fulgt den positive markedsutviklingen i den nordiske lås- og sikkerhetsbransjen over lengre tid og har tro på en fortsatt sterk utvikling i de fundamentale driverne for selskapet, sier investeringsdirektør Jørgen Møinichen i Procuritas.

Selv har Raa garantert for 62 millioner kroner i emisjonen og vil fortsatt sitte med en betydelig eierandel i selskapet. De ansatte får også tilbud om å delta i emisjonen.

Sterk vekst

I begynnelsen av juli skrev Finansavisen at Låssenteret og eieren Raa hadde inngått en avtale om å kjøpe sin største leverandør, dormakaba.

På bare tre år har Låssenteret vokst fra en omsetning på rundt 17 millioner kroner til en forventet omsetning på cirka 600 millioner, både gjennom organisk vekst og oppkjøp av andre norske låsesmeder.

Etter det siste oppkjøpet vil konsernet ha 26 avdelinger og rundt 300 ansatte, og seiler opp som den største frittstående låsesmeden i Norge.

– De store produktleverandørene har til nå dominert hele verdikjeden, så en konsolidering av låsesmedene er en fordel for både kunder, konkurransen og fagkompetansen, sier Raa.

Over en halv milliard

Veksten til Låssenteret er blitt lagt merke til, og både meglerhus, familieeide fond, og oppkjøpsfond skal ha banket på døren til Raa det seneste året.

Etter det Finansavisen erfarer har det figurert verdivurderinger på godt over 500 millioner kroner for selskapet. Selv vil ikke Raa kommentere dette eller hva selskapet verdsettes til i emisjonen.

– Vi har hatt god tid til å bli kjent og har ikke forhastet oss. Det viktigste for meg har vært at vi kan drive på samme måte som tidligere. Å ivareta de ansatte, kunder, kulturen og fagkunnskapen har vært det viktigste for meg. Procuritas vil ikke endre på det, sier Raa.

Midttun inn som styreleder

Han fortsetter som konserndirektør i Låssenteret, men eierne har hentet inn den erfarne næringslivsmannen Helge Midttun som ny styreleder.

Midttun har vært konsernsjef i Aker BioMarine, Fjord Seafood og Det Norske Veritas, og innehar i dag flere styreverv, blant annet som styreleder i Aibel.