Bekken og Verdane selger 10 prosent og tar BEWi på børs

Bekken-familien og Verdane mislyktes med å ta fiskekasseselskapet BEWi på børs høsten 2018. Nå har han økt verdiene, og gjør et nytt forsøk.

TO TRINN: BEWi mislyktes med børsnotering høsten 2018, men gjør nå et nytt forsøk. Denne gangen handler det om Merkur Markets før ordentlig Oslo Børs-notering er planlagt innen 12 måneder. Foto: BEWi
Industri

Våren 2018 satset Bjørn Rune Gjelsten 190 millioner kroner i BEWi i forbindelse med at selskapet hentet 400 millioner kroner i egenkapital til kjøpet av Synbra for 1,2 milliarder kroner og ytterligere én virksomhet i Sverige. Brått så butikken, som hadde en omsetning på 1,9 milliarder og EBITDA på 110 millioner, for seg en omsetning på 5 milliarder og EBITDA på 500 millioner.

ABG Sundal Collier stipulerte prising på 3 til 3,8 milliarder i forkant av en børsnotering, mens Carnegie lå enda litt høyere.

– Møte hos Oslo Børs nå

I en tung børshøst dere flere selskaper måtte sine planer om børsnotering lot det seg ikke gjøre å skaffe nok interesse blant investorer, og BEWi og Gjelsten måtte trekker børsplanene. Gjelsten solgte sine aksjer til Bekken som nå vil gjøre et nytt børsforsøk.

MOT MERKUR: Christian Bekken, adm. direktør i BEWi. Foto: BEWi

BEWi jobber nå mot en notering på Merkur Market. Det bekrefter styreleder Gunnar Syvertsen i BEWi.

BEWi

BEWi produserer råmaterialet ekspandert polystyren (EPS) til emballasje og isolasjon. Årlig proudksjon utgjør 185.000 tonn.

Selskapet ble startet av Svenn Bekken og hans fetter, lakseoppdretter Gustav Witzøe helt tilbake i 1980.

BEWi har 38 fabrikker og 1.400 ansatte fordelt på virksomheter i en rekke land. Selskapet ledes av Christian Bekken.

Bekken-familien er største eier med 66,7 prosent foran Verdane med 17,4 prosent og Gustav Witzøe-selskapet Kverva med 9,9 prosent.

– Jeg er på vei inn i møte hos Oslo Børs nå. Jeg må få komme tilbake med mer informasjon senere, sier han til Finansavisen.

Blant tilretteleggerne denne gangen er SpareBank 1 Markets. Meglerhuset er nå ute med en analyse av selskapet. Den konkluderer med at aksjeverdiene denne gangen har vokst til mellom 4 og 4,5 milliarder kroner.

Noteringen skal skje i slutten av august eller i september. Da vil Bekken-familien synliggjøre aksjeverdier for 2,8 milliarder kroner hvis SpareBank 1 Markets får rett i sine verdianslag.

Emisjon og nedsalg sist

I analysen opplyses det at SpareBank 1 er valgt som finansiell tilrettelegger i forbindelse med en planlagt notering på Merkur Market. Det opplyses også at det i forbindelse med noteringen vil skje et aksjesalg der SpareBank 1 er rådgiver.

For to år siden var planen at BEWi skulle gjøre en egenkapitalemisjon på 150 millioner kroner i forbindelse med børsnoteringen samt at de tre eierne, Bekken-familien, Verdane Capital og Bjørn Rune Gjelsten skulle selge rundt 10 prosent av sine aksjer. Det ble følgelig snakket om et aksjesalg på rundt 1,1 til 1,2 milliarder kroner.

Denne gangen blir det kun et nedsalg på 10 prosent fra aksjebeholdningen til Bekken og Verdane.

RESIRKULERBAR EPS: BEWi Synbra leverer til kasser til fiskeindustrien. Foto: BEWi

Høyere prising

BEWi gjorde opp 2018-regnskapet med en omsetning på 3,9 milliarder og et EBITDA-resultat på 317 millioner samt resultat etter skatt på 16. I 2019 økte omsetningen til 4,6 milliarder, EBITDA til 549 og nettoresultatet til 58 millioner. 

For første halvår i år viser selskapet en omsetning på 2,7 milliarder svenske kroner og justert EBITDA på 378 millioner. For året forventer SpareBank 1 en omsetning på 5 milliarder, en EBITDA på 686 millioner og et resultat etter skatt på 225 millioner.

Meglerhuset legger i sin verdsettelse opp til at selskapet prises til en EV/EBITDA-multiplikator på 8 for 2020 og en P/E på 17.

Kjøpet av Synbra skjedde til en EV/EBITDA-multiplikator på 5,9, men etter synergier på 70 millioner ble kjøpet effektivt gjort til en multiplikator på kun 3,6.

Det legges i børsnoteringen opp til å trigge ESG-interessen blant investorene. BEWi leverte i år for første gang 100 prosent resirkulert EPS til fiskekassene, og det tas sikte på at kostnadene til dette vil senkes samtidig som en ny plastskatt i EU vil bane vei for BEWi.

bewi
bjørn rune gjelsten
verdane capital
christian bekken
gunnar syvertsen
merkur market
breaking
Nyheter
Industri
Børs