Corona-smitte kan koste 20.000 maritime jobber

Gjentatte coronasmittebølger kan ifølge en fersk Menon-rapport bety tap av nær 20.000 arbeidsplasser i den maritime industrien.

TØFFE TAK: Vard Langsten mellom Molde og Ålesund er et av de tre gjenværende nybyggingsverftene som Vard Group har i Norge etter nedleggelsen av Aukra og Brevik. Alle tre er lokalisert i verftsfylket Møre og Romsdal. Foto: Vard Group/Ziggi
Industri

Motkonjunkturtiltakene som så langt er besluttet iverksatt vil ikke kunne hindre tap av mange arbeidsplasser i de maritime bransjene i Norge, selv ikke i et best case-scenario for smittespredningen. 

Det viser prognoser utarbeidet av rådgivnings- og utredningsselskapet Menon Economics i en rapport bestilt av Maritimt Forum, NITO, Tekna, Negotia og Lederne. Prosjektleder for rapporten er Anders Helseth, som har fått bistand i prosessen av sin kollega Erik W. Jakobsen.

– Slik verden ser ut pr. i dag, med nye smittebølger i flere land øker sannsynligheten for rapportens verst tenkelige scenario, sier Maritimt Forums daglige leder Ivar Engan til Finansavisen.

BER OM FLERE TILTAK: Ivar Engan i Maritimt Forum tar til orde for å fremskynde bygging av statlige skip, blant annet nye mineryddere til Sjøforsvaret, for å hjelpe verftsindustrien gjennom krisen. Foto: Tom O. Kleppestø

Først oljekrise, så corona

Ved gjentatte smittebølger står bransjen - den maritime industrien, rederiene og tjenesteleverandørene - i fare for å miste nesten 20.000 arbeidsplasser frem til utgangen av 2022, fastslås det.

I et mindre alvorlig scenario, med en situasjon uten drastisk forverring eller forbedring av corona-pandemien, vil rundt 13.000 maritime arbeidsplasser forsvinne.

I begge scenariene er effekten av motkonjunkturtiltakene som regjeringen lanserte på forsommeren regnet inn i fremskrivingen.

Coronakrisen kommer på toppen av den store nedgangen for de maritime bransjene på land og til sjøs etter oljekrisen i 2014, noe som gjør situasjonen ekstra alvorlig.

Avhengig av den videre smitteutviklingen viser Menons prognoser at det samlede fallet i sysselsetting siden 2014 vil være på mellom 30.000 og 43.000 arbeidsplasser ved utgangen av 2022.

Kritisk for verftene

Maritimt Forum-sjefen Ivar Engan beskriver situasjonen ved de store skipsverftene som «kritisk» og etterlyser flere treffsikre motkonjunkturtiltak i statsbudsjettet for 2021.

De motkonjunkturelle tiltakene som er gjennomført eller planlagt iverksatt til nå vil ifølge rapporten ha liten effekt på sysselsettingen i den maritime industrien. Og tiltakene for å redde verftsnæringen karakteriseres som «for små til å ha særlig effekt».

Den mye omtalte oljepakken vil ikke øke aktiviteten hos verft og maritime utstyrsleverandører nevneverdig. Årsaken er at markedet for nybygg av offshoreskip er helt dødt.

– Nybygg av offshorefartøyer er borte i overskuelig fremtid, og bestillinger av nye cruiseskip ser ikke ut til å komme tilbake igjen med det første, sier Engan.

– Situasjonen er dermed dramatisk for de store skipsverftene. Rapporten sier at vi kan vente en kraftig nedtur, der i verste fall 5.400 ansatte mister jobben over de neste tre årene. I beste fall vil fortsatt en tredjedel av de verftsansatte se jobben forsvinne, sier Ivar Engan.

De største aktørene i skipsbyggingsmarkedet er italiensk-eide Vard med tre nybyggingsverft i Norge; Søviknes, Brattvaag og Langsten, Ulstein Verft, Havyard og Kleven.

Få tegn til økt aktivitet

Mange har håpet at endringene i petroleumsskatteordningen skal kunne utløse større positive effekter hos rederier og tjenesteleverandører som primært betjener olje- og gassmarkedet.

Men ifølge Engan ser man foreløpig få tegn til at pakken sikrer aktivitet for offshore serviceskipene på norsk sokkel.

– Det er viktig å følge nøye med på operatørselskapene slik at endringene faktisk gir aktivitet i hele verdikjeden, sier Maritimt Forum-sjefen.

– Det viktigste myndighetene gjør nå er naturligvis å begrense spredningen av viruset. Dernest er det viktig for oss å bygge forståelse for at flere og kraftfulle motkonjunkturtiltak vil ha en effekt ved å motvirke det dramatiske fallet i sysselsettingen, sier Engan.

På den positive siden påpeker han den etterlengtede utvidelsen av permitteringsordningen som nå er komme på plass. 

– Dette er et viktig krisetiltak fra regjeringen, og vil sikre mye av kompetansen i klyngen frem til markedene snur. 

Vil fremskynde bygging

Siden i våres har organisasjonen Engan leder argumentert for at tiden er inne for å fremskynde byggingen av statlige skip.

– En bestilling på fem nye mineryddere i «Vanguard»-klassen til Sjøforsvaret vil understøtte 20.000 årsverk og bidra til at vi kan kommer velberget gjennom krisen, sier Engan.

Næringen mener også at staten bør innføre en vrakpantordning for offshorefartøyer og forlenge fjerningen av taket i nettolønnsordningen for norske offshorefartøyer, ikke bare for fjerde kvartal, men for hele 2021.

– En fortsettelse inn i 2021 for fjerning av taket i nettolønnsordningen er særlig viktig for å beholde den norske erfaringsbaserte kompetansen. Det et av de viktigste tiltakene som myndighetene kan gjennomføre nå, sier Engan.

menon economics
ivar engan
maritimt forum
anders helseth
erik w. jakobsen
fincantieri
vard
vard søviknes
vard brattvaag
vard langsten
ulstein verft
kleven verft
havyard group
havyard ship technology
coronavirus
oljekrisen
Nyheter
Shipping
Industri