Litt ned for Arendals Fossekompani

Arendals Fossekompani leverte positivt resultat i andre kvartal, men overskuddet ble mindre.

Finansdirektør Lars Peder Fensli og konsernsjef Ørjan Svanevik i Arendals Fossekompani Foto: Arendals Fossekompani
Industri

Arendals Fossekompani hadde inntekter på 815 millioner kroner i andre kvartal, et stykke unna fjorårets 1,17 milliarder kroner. Driftsresultatet endte på 13 millioner kroner, ned fra 49 millioner i fjor.

Resultat etter skatt kom inn på 23 millioner kroner, mot 44 millioner kroner samme tid i fjor. Resultat pr. aksje ble 5 kroner, 8 kroner lavere enn i fjor.

Børsnotering

Porteføljeselskapene til Arendals Fossekompani, Volue og NSSLGlobal, kunne begge vise til omsetningsvekst. Selskapet vurderer å notere Volue på børs.

– Vi er svært fornøyd med utviklingen i Volue, som også kan vise til 15 prosent vekst i årlige abonnementsinntekter. Vi forventer videre vekst, og anser en separat børsnotering av Volue som et relevant og aktuelt alternativ, sier Ørjan Svanevik, administrerende direktør i Arendals Fossekompani.

Lavere aktivitet i bilindustrien og lave strømpriser har ikke vært positivt for selskapet.

Utbytte

Selskapet varsler for første gang kvartalsvis utbytte. Det vil skje i september.

– Generalforsamlingen vedtok tidligere i år en overgang fra årlig til kvartalsvis utbytte. Vi anser dette for å være en riktigere modell både for selskapet og investorene. Utbyttet på 14 kroner pr. aksje er basert på resultatet i andre kvartal og selskapets solide finansielle posisjon, sier Svanevik.

Arendals Fossekompani

(Mill. kr)2. kv./202. kv./19
Driftsinntekter8151.173
Driftsresultat1349
Resultat før skatt2127
Resultat etter skatt2344
arendals fossekompani
Nyheter
Industri
Børs