Arendals Foss: Utbytte trass i lave strømpriser

En historisk lav strømpris gir mindre inntekter for Arendals Fossekompani. Utbytte blir det likevel.

BØRSEN NESTE: Konsernsjef Ørjan Svanevik (t.h.) i Arendals Fossekompani sikter høyt med etableringen av det nye teknologiselskapet Volue. Går det slik han planlegger kan adm. direktør Trond Straume markere notering av Volue-aksjen på Oslo Børs.  Foto: Arendals Fossekompani
Industri

Aren– Vi har historisk lave strømpriser med betydelig effekt på omsetning og resultat, men dette vil være forbigående, sier konsernsjef Ørjan Svanevik til Finansavisen.

Fallet skyldes delvis også at Cogen Energia ved årsskiftet avsluttet et ulønnsomt kundeforhold som bidro med 600 millioner kroner i omsetning i 2019.

Det industrielle investeringsselskapet betaler sitt første kvartalsvise utbytte på 124 år. Det er fastsatt til 14 kroner pr. aksje.

Teknologivekst

Den internasjonale grønne veksten fortsetter med signering av strategisk viktige kontrakter med Boeing i USA og energiselskapet EnBW i Tyskland.

Det grønne tekonologiselskapet Volue har en sterk utvikling med 15 prosents vekst i årlige abonnementsinntekter og leverer 20 millioner i overskudd. Både Volue, som er  etablert som kjerneleverandør til de fire største energiprodusentene i Tyskland, og NSSLGlobal rapporterer omsetningsvekst målt mot tilsvarende kvartal i fjor.

– Vi er svært fornøyd med utviklingen i Volue og venter videre vekst, sier Svanevik. Han anser en separat børsnotering som et relevant og aktuelt alternativ for selskapet.

Volue leverer forretningskritiske analyser, tjenester, teknologi og IT-løsninger til energisektoren, kommuner, entreprenørbedrifter, maritim industri, forsvar og til transportsektoren. Virksomheten har 500 ansatte på over 30 kontorer fordelt i Norge, Sverige, Danmark, Sveits, Polen, Tyrkia, Finland, Østerrike og Tyskland.

NSSLGlobal vant fire av fem anbudskonkurranser det deltok i, blant annet en større kontrakt med den svenske kystvakten, som er en ny kunde for selskapet.

Og Tekna er som det første selskapet i verden kvalifisert for å levere titanium- og aluminiumpulver for 3D-printing av flydeler til Boeing.

Kutt i EFD Induction

Lavere aktivitet i bilindustrien som følge av covid-19-relaterte nedstengninger i Asia og Europa får konsekvenser for EFD Induction.

Bedriften har kuttet faste kostnader med 100 millioner kroner med full effekt fra årsskiftet, og har tatt en restruktureringskostnad på 30 millioner kroner i andre kvartal.

– Midt i en global pandemi, og med historisk lave strømpriser, forbedrer vi likevel konsernresultatet før skatt med 39 millioner kroner sammenlignet med første kvartal. Det er vi fornøyd med, sier Svanevik.

Generalforsamlingen vedtok tidligere i år en overgang fra årlig til kvartalsvis utbytte.

– Vi anser dette for å være en riktigere modell både for selskapet og investorene. Utbyttet på 14 kroner pr. aksje er basert på resultatet i andre kvartal og selskapets solide finansielle posisjon, sier Arendals Foss-sjefen.

I tillegg til en rekke datterselskaper og vannkraftproduksjonen har Arendals Fossekompani enkelte eiendomsprosjekter og en portefølje av finansielle investeringer.

Selskapet et notert på Oslo Børs, der aksjen torsdag sluttet uendret på 2.940 kroner. Det gir en markedsverdi på vel 6,4 milliarder kroner.

Arendals Fossekompani

(Mill.kr.)2.kv./202.kv,/19
Driftsinntekter8151.173
EBITDA76121
Driftsresultat1349
Resultat før skatt2176
Resultat2826
AFK
arendals fossekompani
ørjan svanevik
trond straume
volue
Nyheter
Industri
Børs