Borgestad hevet resultatet

Men inntektene falt.

POLEN: Kjøpesenteret Agora Bytom eies av Borgestad. Foto: Borgestad
Industri

Det tidligere shippingselskapet som nå opererer i eiendom og produksjon av ildfaste produkter hadde inntekter på 209,8 millioner kroner i andre kvartal, en nedgang fra 267,3 millioner samme periode i fjor.

Driftsresultatet ble negativt med 4,5 millioner kroner, en forverring fra fjorårets 13,1 millioner i pluss. Resultat etter skatt kom inn på 19,9 millioner kroner, en bedring på drøyt 30 millioner kroner.

Det går frem av kvartalsrapporten at Borgestad har akseptert et bud på aksjeposten i NBT på 7,5 millioner kroner. 

Borgestad

(Mill. USD)2. kv./202. kv./19
Driftsinntekter209,8267,3
Driftsresultat-4,513,1
Resultat før skatt24,5-7,9
Resultat etter skatt19,9-9,9

Borgestad

  • Investeringsselskap med eiendomsutvikling og produksjon av ildfaste produkter. 
  • Grunnlagt i 1904 av statsminister og industrieier Gunnar Knudsen. 
  • Fikk nåværende selskapsform etter salg av konsernets rederivirksomhet i 2006. 
  • Konsernsjef er Pål Feen Larsen. 
  • Største aksjonær er Christen Knudsen gjennom Mentone. 
  • Knudsen er også styreleder.
borgestad
Nyheter
Industri
Børs