Covid 19-utbrudd og oljepriskollaps påvirker Scana i 2. kvartal

Scana har tatt en rekke ulike grep for å bidra til å begrense spredningen av coronaviruset og samtidig ivareta driften og leveransene til kundene.

LA FREM TALL: Scana sin egenkapital hadde en markedsverdi på 123 millioner kroner ved utgangen av 2. kvartal. Her ved adm. dir. i selskapet, Styrk Bekkenes. Foto: Noreq
Industri

Scanas inntekter i andre kvartal 2020 svekket seg noe i forhold til tilsvarende kvartal i fjor. Inntektene endte på 83,2 millioner kroner, mot 111,7 millioner kroner i samme kvartal i 2019. 

EBITDA for konsernet var 4,0 millioner kroner i kvartalet, mot 6,1 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor. 

I kvartalet er resultatet belastet med 4,3 millioner kroner (2019.K2; 0,9 millioner kroner) som er knyttet til restruktureringskostnader, opsjonsprogram og strategiarbeid. Netto finansposter for kvartalet var 2,8 millioner kroner, hvorav 4,5 millioner kroner er knyttet til agioposter. 

Resultat etter skatt fra videreført virksomhet var 4,8 millioner kroner i andre kvartal 2020 mot 5,2 millioner kroner for samme periode 2019.

«Covid 19-utbrudd og oljepriskollaps påvirker konsernets aktivitetsnivå og markeder. Scana har tatt en rekke ulike grep for å bidra til å begrense spredningen av coronaviruset og samtidig ivareta driften og leveransene til kundene», heter det i rapporten.

Selskapet har gjennomført en grundig strategiprosess, og det ble på generalforsamlingen i mai 2020 vedtatt at selskapets strategi skal endres til å bli et globalt maritimt selskap med fokus på utstyr og servicetjenester til den globale skipsnæringen og olje- og gassindustrien, hvor navneendring og flytting av hovedkontor til Bergen er en del av denne prosessen.

Scana

(Mill. kr)2. kv./202. kv./19
Driftsinntekter83,2111,7
Driftsresultat2,04,2
Resultat før skatt4,84,6
Resultat etter skatt4,89,9
scana
Nyheter
Industri
Børs