Voldgift etter TTS-salget

Bjarne Skeie og Dag Rasmussen må vente til neste år før det blir klart om Nekkar får fullt oppgjør for TTS Group.

VOKSENDE ORDREBOK: Etter salget av innmaten i skips- og offshoreutstyrsbedriften TTS Group satt eieren, som skiftet navn til Nekkar, igjen med avdelingen for produksjon av heiser og løfteutstyr til skipsverftsindustrien. I dag har datterselskapet Syncrolift en ordrebok på over 1 milliard kroner etter flere nye bestillinger i første halvår. Foto: Syncrolift
Industri

Striden står om en kvart milliard kroner og er henvist til voldgift etter at det ikke har lykkes partene - selgeren Nekkar og kjøperen, finske Gargotech med datterselskapet MagGregor - å komme til enighet.

Cargotech/MacGregor overtok innmaten i tidligere TTS Group i fjor sommer etter at konkurransemyndighetene i Kina omsider hadde sagt ja til transaksjonen.  

Nekkar mottok et kontantoppgjør på 554 millioner kroner for innmaten i TTS Group ved utgangen av juli. Oppgjøret var basert på en avtalt «enterprise value» på 840 millioner kroner på kontant- og gjeldfri basis.

STOREIER OG NEKKAR-STYRELEDER: Trym Skeie. Foto: Ivan Kverme

Vil ha stor rabatt

«Rest-TTS» skiftet navn til Nekkar etter at transaksjonen ble gjennomført i fjor. Etter salget av virksomheten i TTS betalte Nekkar høsten 2019 ut 420 millioner kroner i utbytte til aksjonærene. Det tilsvarte 4 kroner pr. aksje.

Men i november mottok Nekkar-sjef Toril Eidesvik en overraskende epost med krav om prisavslag fra den finske kjøperen.

Priskuttet som kjøperne forlangte var omtrent 40 prosent dersom man baserer regnestykket på netto transaksjonsverdi, som i fjor sommer ble oppgitt til rundt 600 millioner kroner.

Kravet kom ifølge Eidesvik uten noe forvarsel og tre og en halv måned etter at MacGregor hadde overtatt mesteparten av TTS-konsernet i Norge og utlandet. 

Siden har partene forsøkt å komme til enighet, men står fortsatt langt fra hverandre i synet på verdiene. Nekkar har hele tiden fastholdt at partene var enige om salgssummen og har ikke villet fire på dette.

VIL BETALE MINDRE: MacGregors toppsjef Michel van Roozendaal var selv sentral i forhandlingene som ledet frem til at det finske selskapet overtok innmaten i TTS Group i Bergen. Foto: MacGregor

Voldgift i Norge

Av Nekkars halvårsrapport torsdag kveld fremgår det at striden nå skal avgjøres ved voldgift. Kjennelsen er ventet i første halvår 2021. 

Voldgiften vil i henhold til avtalen mellom partene finne sted i Norge.

Utfallet er uvisst, men Nekkar har ikke gjort regnskapsmessige avsetninger og fastholder den opprinnelige avtalen basert på at Cargotech/MacGregor overtok den virksomheten man var enige om.

Nekkar mener selskapets egne tall er riktige og at finnene ikke har rett til noe prisavslag.

I prosessen som ledet frem til salget og det foreløpige oppgjøret 31. juli benyttet Nekkar seg av revisjonsselskapene KPMG og EY, mens selskapets juridiske rådgiver var Wikborg Rein.

Synergier

TTS Groups hovedprodukter besto av et vidt spekter av lasthåndteringsutstyr og offshorekraner, roll on-/roll off-løsninger til skip, lukedeksler, vinsjer og servicetjenester knyttet til disse leveransene.

Selskapets servicedel inkluderte reservedeler, vedlikehold, inspeksjoner, moderniseringer, konverteringer og kursvirksomhet.

Den norske industrigruppen hadde cirka 930 ansatte, herav mange i utlandet, før handelen ble avtalt, mens MacGregor hadde rundt 2.000 medarbeidere på sin lønningsliste.

Basert på anslåtte synergier var det ifølge Cargotec beregnet at sammenslåingen skulle gi en kostnadsbesparelse på rundt 30-35 millioner euro årlig. Dette skulle oppnås innen tre år fra endelig overtagelse.

Voksende ordrereserve

Nekkar består av i dag datterselskapene Syncrolift og Intellilift. EBITDA-resultatet i første halvår ble 2,3 millioner kroner. Syncrolift leverer heisløsninger til skipsbyggingsindustrien.

I perioden mottok selskapet nye bestillinger for 437 millioner kroner og sitter nå med en rekordhøy ordrereserve på 1,1 milliarder kroner.

Gjennom Skeie Technology, Skeie Capital Investment, Skeie Consultants og Skeie Alpha Equity eier Bjarne Skeie-familien i Kristiansand 31,2 prosent av aksjene i Nekkar Group.

Nest størst på aksjonærlisten er den familieeide Rasmussengruppen, med 10,9 prosent av aksjene, mens MP Pensjon står på tredjeplass med 6,2 prosent. Ketil Skorstads Tigerstaden eier 5,8 prosent.

Nekkar

(Mill.kr)1.halvår/201.halvår/19
Driftsinntekter129,9103,6
EBITDA2,31,3
Driftsresultat1,1−0,1
Resultat før skatt2,2−3,7
Resultat1,8−3,7
NKR
nekkar
tts group
cargotech
macgregor
trym skeie
bjarne skeie
dag rasmussen
ketil skorstad
mp pensjon
syncrolift
intellilift
Michel van Roozendaal.
Nyheter
Industri
Børs