Forsvaret kjøper skuddsikre vester for en halv milliard kroner fra norske NFM Group

Norske soldater skal få skuddsikre vester fra privateide NFM Group. Nå skal produksjonen i Norge utvides for 15–20 millioner kroner.

VIKTIG REFERANSEKUNDE: Forsvarets kampvestkontrakt med NFM Group gjelder for fem år, med opsjon på ytterligere ti. Foto: NFM Group
Industri

– Den kontrakten vi nå inngår er med på å utvikle oss som selskap og ikke minst sørge for at norske soldater får det beste utstyret som det er mulig å oppdrive, fastslår Carl F. Sejersted Bødtker, styreleder i NFM Group.

Det privateide forsvarskonsernet er mye mindre kjent enn selskaper som Kongsberg Gruppen og Nammo, men gradvis  er det blitt én av Norges største leverandører til europeiske politimyndigheter og forsvar.

Nå er det klart at konsernet har inngått kontrakt med det norske forsvaret om leveranse av et nytt kampvestsystem.

HØYTIDELIG: Formelt leveres vestene av NFM-datterselskapet Equipnor, og kunden er den statlige etaten Forsvarsmateriell. Foto: NFM Group

Formelt leveres vestene av NFM-datterselskapet Equipnor, og kunden er den statlige etaten Forsvarsmateriell.

Systemet inkluderer ny ballistisk, det vil si skuddsikker, beskyttelse. Kontrakten gjelder for fem år med opsjon på ytterligere ti, og har en anslått verdi på nærmere 500 millioner kroner. Kampvestsystemet vil på sikt erstatte dagens kampvester og bæresystemer.

Startet i kjellerstue

Finansavisen har tidligere fortalt at selskapet ble startet av fire menn som var aktive i Heimevernet på 1990-tallet.

De var ikke fornøyde med utstyret de fikk, og da spesielt kryssreimen som hørte til uniformen.

I løpet av et par år klarte imidlertid de fire soldatene fra HV-01 Østfold å få innført NFMs stridsvest som standardutstyr.

FORSVARSGRÜNDERE: Styreleder Carl Frederik Sejersted Bødtker til venstre, konsernsjef Walter Øverland til høyre. Foto: Anders Horntvedt

Selskapet ble drevet fra en kjellerstue frem til 1998. Da forlot gründerne sine sivile jobber og gikk inn med både sparepenger og arbeidsevne i konsernet som i dag heter NFM Group.

Tre av gründerne er fortsatt aktive i firmaet.

– 2020 blir bedre enn fjoråret

I 2017 snuste konsernet på trekvart milliarder kroner i omsetning. Både i 2018 og 2019 ble det nedgang i omsetningen, men i år peker pilene oppover igjen.

Å ha det norske forsvaret som referansekunde er viktig for selskapenes eksport
Carl F. Sejersted Bødtker, styreleder i NFM Group

– 2020 ser ut til å bli bedre enn 2019. Prognosen tilsier at vi ender opp med en omsetning på mellom 700 og 750 millioner kroner, sier Sejersted Bødtker.

FORNØYD LIKEVEL: – En forhandlet kontrakt med det norske forsvaret har kanskje ikke de samme marginene som en utenlandsk kontrakt, sier Carl F. Sejersted Bødtker. Foto: NFM Group

I april vant NFM to store kontrakter: Skuddsikre vester for minimum 41 millioner euro til det franske forsvaret, og tilsvarende produkt til politiet i Madrid.

– Hva betyr kontrakten med Forsvarsmateriell sammenlignet med kontrakter ute?

– Kontrakter med norske kunder, og med Forsvaret i særdeleshet, er svært viktig for alle norske forsvarsleverandører. Å ha det norske forsvaret som referansekunde er viktig for selskapenes eksport, og det gjelder selvsagt også for oss.

– Betyr én krone i norsk omsetning mer enn en krone fra Frankrike eller Tyskland?

– En forhandlet kontrakt med det norske forsvaret har kanskje ikke de samme marginene som en utenlandsk kontrakt vunnet i konkurranse, men den kontrakten vi nå inngår er med på å utvikle oss som selskap.

Skal satse 15–20 millioner

Produksjonen i NFM Group foregår i Norge, Polen og Ukraina, mens utviklingsarbeidet i hovedsak foregår i Norge.

– Vi har allerede investert 10–15 millioner kroner i nye maskiner, og forventer å investere ytterligere 15–20 millioner kroner i Norge. Det er for å øke produksjonskapasiteten og automatiseringen av komposittproduksjonen i Norge, sier Sejersted Bødtker.

NFM Group

(Mill. kr)20192018
Driftsinntekter671,3732,8
Driftsresultat80,0142,6
Resultat før skatt77,6140,6
Årsresultat58,7110,2

Eiere: Tor Øivin Bakke, Walter Øverland, Toivo Horvei, Carl Fr. Sejersted Bødtker (25 % hver).

Produksjonen av de de ballistiske panelene foregår i et nabobygg til konsernets hovedkontor på Ski utenfor Oslo.

nfm group
Carl Frederik Sejersted Bødtker
Walter Øverland
forsvaret
Forsvarsmateriell
Nyheter
Industri