Hexagon fisjonerer og henter frisk kapital til børsnotering

Skiller ut Purus fra morselskapet og går mot børsnotering.

ENDRINGER: Jon Erik Engeset, konsernsjef i Hexagon Composites, gjør endringer i selskapet. Foto: Eivind Yggeseth
Industri

Hexagon Composites har besluttet å fisjonere ut Purus fra selskapet.

Hexagon vil også hente opp til 800 millioner kroner i en emisjon, tilsvarende omlag 8,5 prosent av utestående kapital. Selskapet skriver i børsmeldingen at planen er at eksisterende aksjonærer vil få en del av aksjene i Purus når det noteres.

Minimumsbeløpet for å tegne seg for aksjer i emisjonen er på 100.000 euro, eller nesten 1,1 millioner kroner, starter i dag og varer til 25. august klokken 08.

Nylig ble det kjent at Hexagon rendyrker datterselskapet Purus til et rent hydrogenselskap. Fisjonen skal være gjennomført innen året er omme.

– Dekarbonisering står høyt på den globale agendaen. Vi ser muligheter uten sidestykke for hydroen og batteriløsninger, sier Jon Erik Engeset, konsernsjef i Hexagon.

Utnytter markedet

Purus er der Composites har samlet sin virksomhet innen drivstoffsystemer og beholdere til hydrogenbransjen og lette naturgasskjøretøy.

Spesielt meglerhuset Carnegie har tatt til orde for å skille ut Purus i et eget selskap for å dra nytte av den luftige prisingen en del hydrogenselskaper, med norske NEL i spissen, har. 

Det er også dette meglerhuset, i samarbeid med Skandinaviska Enskilda Banken, Hexagon har hyret inn som «joint bookrunners» for å ta seg av fisjonen.

Til E24 sa styreleder Knut Flakk nylig at Hexagon har et prispotensial som ennå ikke er oppnådd, og at en deling kan prise selskapet høyere.

Todelt strategi

«Fisjonen vil gjøre ytterligere verdier tilgjengelige fra et industrielt og finansielt perspektiv. Vi lager to fokuserte selskaper, hver med sin egen strategiske agenda og investeringsstrategi», skriver selskapet i børsmeldingen.

Etter fisjonen vil Hexagon Composites fokusere på «g-mobilitet», altså lavutslipps gassløsninger, mens Hexagon Purus tar seg av «e-mobilitet»: Nullutslipp ved bruk av hydrogen og batterier.  

Composites vil fokusere på langsiktige vekstmuligheter, mens Purus utelukkende vil jobbe med hydrogen og batterier i mobilitet. 

hexagon
hydrogen
Nyheter
Industri
Børs