Hexagon Composites har gjennomført emisjon på 907 millioner kroner

Opprinnelig ville selskapet hente 800 millioner kroner i forbindelse med utskillelsen av Hexagon Purus.

SKILLER UT PURUS: Hexagon Composites, her ved konsernsjef Jon Erik Engeset. Foto: Eivind Yggeseth
Industri

Hexagon Composites meldte mandag ettermiddag at selskapets styre har startet en prosess der hensikten er å skille ut datterselskapet Hexagon Purus til et selvstendig selskap og børsnotere det.

I den forbindelse ville Hexagon gjennomføre en rettet emisjon på opptil 800 millioner kroner, med hjelp fra meglerhusene Carnegie og SEB.

Mandag kveld melder Hexagon Composites at en emisjon på 907 millioner kroner er gjennomført.

Emisjonen ble utvidet fra 800 til 907 millioner på grunn av betydelig etterspørsel fra flere høykvalitets institusjonelle investorer i Norden og internasjonalt, forklarer Hexagon.

Den ble flere ganger overtegnet, tilføyes det.

18.329.064 nye aksjer utstedes i emisjonen. Tegningskursen var på 49,50 kroner. Til sammenligning endte Hexagon Composites-aksjen på 50,50 kroner mandag, opp 1,0 prosent.

Carnegie anbefalte utskillelse

Nylig ble det kjent at Hexagon rendyrker datterselskapet Purus til et rent hydrogenselskap. Utskillelsen skal være gjennomført innen året er omme.

Purus er der Composites har samlet sin virksomhet innen drivstoffsystemer og beholdere til hydrogenbransjen og lette naturgasskjøretøy.

Spesielt meglerhuset Carnegie har tatt til orde for å skille ut Purus i et eget selskap for å dra nytte av den luftige prisingen en del hydrogenselskaper, med norske NEL i spissen, har.

Til E24 sa styreleder Knut Flakk nylig at Hexagon har et prispotensial som ennå ikke er oppnådd, og at en deling kan prise selskapet høyere.

Todelt strategi

«Fisjonen vil gjøre ytterligere verdier tilgjengelige fra et industrielt og finansielt perspektiv. Vi lager to fokuserte selskaper, hver med sin egen strategiske agenda og investeringsstrategi», forklarte Hexagon da selskapet kunngjorde emisjonen mandag ettermiddag.

Etter utskillelsen av Hexagon Purus vil Hexagon Composites fokusere på «g-mobilitet», altså lavutslipps gassløsninger, mens Purus tar seg av «e-mobilitet»: Nullutslipp ved bruk av hydrogen og batterier.

Composites vil fokusere på langsiktige vekstmuligheter, mens Purus utelukkende vil jobbe med hydrogen og batterier i mobilitet.

hexagon composites
HEX
hexagon purus
emisjon
Nyheter
Industri
Børs