Ønsker Nel-prising av Purus

Hexagon-sjef Jon Erik Engeset innrømmer at prisingen til Nel har hatt betydning for at hydrogenvirksomhet, Hexagon Purus, skilles ut i eget selskap og noteres på Merkur Markets.

TETT KONTAKT: Hexagon og konsernsjef Jon Erik Engeset ønsker å være majoritetseier i utskilte Purus på kort om mellomlang sikt.  Foto: FINANSAVISEN
Industri

Hydrogenselskapet Nel har vært en vanvittig suksess på Oslo Børs. 

For to år siden ble Nel-aksjen handlet til rundt 3,50 kroner, mens kursen i dag ligger over 20 kroner. Det gir en kursoppgang på imponerende 500 prosent. I tillegg har selskapet i denne perioden hentet inn cirka 3 milliarder kroner i ny egenkapital til stadig høyere kurser.

Hexagon-sjef Jon Erik Engeset har også fått med seg himmelferden, og nå velger gasstankprodusenten å skille ut hydrogenvirksomheten, Hexagon Purus, i et eget selskap, og notere det på Merkur Markets.

– Vi har sett på Nel, svenske PowerCell og kanadiske Ballard. Felles for disse selskapene er at de har en mye mer attraktiv prising relativt til omsetningen enn det Hexagon har, sier Engeset.

I fjor hadde Nel salgsinntekter på 570 millioner kroner og et resultat før skatt på minus 277 millioner. Selv om pengene renner ut av selskapet, prises Nel i dag til svimlende 28 milliarder kroner. 

Til sammenligning prises hele Hexagon til 9,1 milliarder kroner, med en samlet omsetning i fjor på 3,4 milliarder kroner og et resultat før skatt 111 millioner. Purus, som nå skilles ut,  hadde i fjor en omsetning på 473 millioner kroner og et negativt driftsresultat på 80 millioner.

– God del lavere

Den stive prisingen av Nel henger selvfølgelig sammen med at investorene ser for seg at hydrogen skal vinne kampen mot fossile energikilder i løpet av kort tid. Hvis det skjer, vil det åpne seg et gigantisk marked også for Hexagon Purus. 

Analytikerne som følge Hexagon verdsetter Purus i dag til mellom 4 og 5 milliarder kroner
Jon Erik Engeset, Hexagon 

På tirsdagens presentasjon sa Purus nye konsernsjef, Morten Holum, at markedet for hydrogentanker vil stige fra 100 millioner dollar i år til 7 milliarder dollar i 2030.

– Analytikerne som følge Hexagon verdsetter Purus i dag til mellom 4 og 5 milliarder kroner. Gitt multiplene de andre hydrogenselskapene oppnår, er denne prisingen en god del lavere, sier Engeset, og legger til:

– Vi mener derfor det er rom for en vesentlig høyere pris på Purus enn dagens anslag. Det skal derfor bli interessant å følge selskapet når det går på børs.

Blir hovedeier

Verdsettelsen av Purus vil også ha mye å si for Hexagon, som ønsker å være majoritetsaksjonær etter børsnoteringen. Hvor stor den endelige eierposten blir, er ennå ikke avgjort:

– Vi vil snakke med de store aksjonærene for å få innspill. Vi tror det er viktig at det industrielle samarbeidet fortsetter, både på markedssiden, på forskning og utvikling og ikke minst på innkjøp. Det er enklest å få til et godt samarbeid som majoritetsaksjonær, sier Hexagon-sjefen.

– Vi tror også at det er det beste for aksjonærene at disse miljøene holder sammen, legger han til.

Liten rabatt

I forbindelse med splitten ble det også hentet inn 907 millioner kroner i frisk egenkapital. Ifølge Engeset var emisjonen kraftig overtegnet:

– Til tross for en rabatt på bare 2 prosent, kunne vi hentet inn over dobbelt så mye.

– Det er mange tunge fondsinvestorer som har tegnet seg, både norske og internasjonale. I tillegg opplever vi, som Nel, at vi får stadig flere aksjonærer fra Mellom-Europa og Storbritannia. Den trenden har vi sett i noen måneder nå, sier Engeset. 

Selv om utskillelsen av Purus delvis har sin begrunnelse i å synliggjøre verdiene i Hexagon, var aksjekursen tirsdag ettermiddag ned 0,8 prosent til 50,10 kroner. Hittil i år er aksjen opp 38 prosent.