Yara kjøper egne aksjer for 22 millioner

TILBAKEKJØP: Konsernsjef Svein Tore Holsether planlegger å kjøpe tilbake aksjer i store kvanta i tiden fremover. Foto: Stian Lysberg Solum
Industri

Yara International  har kjøpt tilbake 60.366 egne aksjer til en gjennomsnittskurs på 361,76 kroner per aksje, ifølge en børsmelding.

Totalt kostet aksjene like over 21,8 millioner kroner.

Etter transaksjonen eier Yara 241.464 egne aksjer kjøpt gjennom det nåværende tilbakekjøpsprogrammet, tilsvarende 0,1 prosent av utestående aksjer. 

Yara planlegger ifølge børsmeldingen å kjøpe tilbake 8,5 millioner aksjer innen 23. mars 2021. Inkludert aksjer eid av den norske staten, vil det totale tilbakekjøpet beløpe seg til omtrent 5,0 prosent av utestående aksjer. 

yara
yar
Nyheter
Industri
Børs