Tyske småsparere har de seneste ukene støvsugd markedet for 2,5 millioner Vow-aksjer

Siden 1. september har tyske småsparere gjennom Clearstream Banking kjøpt 2,5 millioner aksjer i Vow. Nå eier klientkontoen over 6 prosent av selskapet.

HØY INTERESSE: Konsernsjef Henrik Badin i Vow følger med på tradingen gjennom markedplassen Tradegate Exchange. Foto: Iván Kverme
Industri

Finansavisen har tidligere omtalt at hydrogengale og klimagale tyskere har kastet seg over henholdsvis Nel og Quatafuel, gjennom klientkontoen Clearstream Banking.

En gjennomgang av ferske aksjonærlister i miljøteknologiselskapet Vow viser at tyske småsparere den seneste tiden har hamstret aksjer med begge hendene.

I lang tid har Clearstream Banking ligget inne med rundt 4 millioner aksjer, men i starten av september skjedde det et drastisk hopp. Fra 1. til 2. september steg beholdningen fra 4,4 til 5,4 millioner aksjer.

Det påfølgende dagene har Clearstream Banking fortsatt å støvsuge markedet for aksjer, og nå sitter klientkontoen på i overkant av 7 millioner aksjer, tilsvarende en eierandel på 6,4 prosent.

I samme periode har aksjekursen klatret fra 27 til 30 kroner, noe som priser selskapet til 3,3 milliarder kroner.

Høyt volum

Vow utvikler teknologi som behandler avfall og renser avløpsvann om bord på cruiseskip og på land. Dette inkluderer å omdanne avfall og plast til biobrensel, grønn energi og pyrokarbon.

På den tyske markedsplassen Tradegate Exchange omsettes det Vow-aksjer i stor stil, og onsdag ettermiddag var omsetningen på 380.000 euro, tilsvarende nesten 4,1 millioner kroner.

Til sammenligning ble det omsatt Vow-aksjer for rundt 20 millioner kroner på Oslo Børs. Dermed utgjør volumet i Tyskland rundt 20 prosent.

– Vi har lagt merke til at det har vært høy aktivitet på Tradegate Exchange den seneste tiden. Interessen fra Tyskland kom egentlig på slutten av fjoråret og over nyttår. Nå har vi igjen sett et nytt driv, sier konsernsjef Henrik Badin i Vow.

– Får du mange henvendelser fra Tyskland?

– Det har vært en del investorer på besøk. I Europa står megatrenden med å erstatte fossil energi med fornybar sterkt, sier han.

Sterk ordrebok

I første halvår omsatte Vow for 248 millioner kroner og satt igjen med et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 25 millioner kroner.

Som følge av coronapandemien har ettermarkedstjenestene til Vow fått seg en trøkk, mens nybyggleveransene fortsatt leverer godt.

Ved utgangen av juni var ordrereserven på 989 millioner kroner, men hvis man legger til nysignerte kontrakter var reserven pr. august på 1,15 milliarder kroner.

Det er forretningsområdet «landbasert», som investorene priser inn størst potensial, skal man tro storaksjonær Narve Reiten i Ingerø Reiten Investment Company. Til Finansavisen uttalte han nylig:

«Vow har en god ordrebok fra cruisevirksomhet i bunn. Kursoppgangen skyldes nok likevel selskapets landbaserte virksomhet, som vi opplever at investorene fokuserer mest på».

I første halvår var EBITDA'en fra «landbasert» negativ, mens bruttomarginene var på nivå med cruisevirksomheten. I kvartalsrapporten skrev Vow at årsaken til det negative resultatet var økte kostnader knyttet til styrking av organisasjonen. 

vow
henrik badin
Nyheter
Industri
Børs