Bergen Engines har tapt i underkant av 1 mrd på ett år

Bergen Engines rigget for vekst, men endte med store nedskrivninger og et nettotap på rett under 1 milliard i fjor. 

STORE TAP: Planen for fjoråret var å vokse, i stedet endte Bergen Engines med store tap.  Foto: Jane Stockdale
Industri

I løpet av fjoråret leverte Bergen Engines Bergen 105 motorer, mot 73 stykker året før. Likevel endte året med et nettotap på 953 millioner kroner. Til sammenligning tapte motorprodusenten på Hordvikneset utenfor Bergen 102 millioner kroner i 2018, den gang mente selskapet det hadde fått til en snuoperasjon etter fire år med store tap. 

«Vi skalerte for enda større vekst, men dessverre opplevde vi voksesmerter som skapte store forsinkelser. Dette økte tapet vårt sammenlignet med 2018.» skriver finansdirektør Sondre Johan Worsøe i en epost til Finansavisen

Store deler av fjorårets tap, hele 640 millioner kroner, skyldes imidlertid nedskrivninger, det operasjonelle driftsresultatet endte dermed på minus 350 millioner kroner. 

Sluttpakker og permitteringer

Bergen Engines

(Mill. kr)20192018
Driftsinntekter2.2792.063
Driftsresultat−988−140
Resultat før skatt−953−102
Årsresultat−953−102

Som følge av markedssituasjonen, med lavere etterspørsel i det marine ettermarkedet og full stans i byggingen av offshore serviceskip, så selskapet allerede før coronakrisen at det var nødt til å gjennomføre en nedbemanning. Ved årsskiftet hadde selskapet en ordrebok verdt rett under 1,9 milliarder kroner, ned fra 2,5 milliarder ved utgangen av 2018.

«Bedriften ga alle ansatte mulighet til å søke om sluttpakke i vinter, hvorav rundt 130 har sluttet i løpet av 2020», skriver Worsøe.

Som følge av coronapandemien ble de sendt ut permitteringsvarsel til om lag 700 ansatte i begynnelsen av april, noe som resulterte i at rundt 300 ble permittert. Dette skal hovedsakelig ha berørt personer i støttefunksjoner som fikk redusert arbeidstiden sin med 40 prosent. Etter sommerferien skal de fleste være tilbake i 100 prosent arbeid, og ifølge Worsøe er det i dag en liten gruppe på 20 personer som fremdeles er permittert.  

Avbestillinger fra Hurtigruten

Som følge av pandemien har blant annet bestillinger på nye motorer til Hurtigruten, som skulle bygge om syv skip fra diesel til gass, blitt utsatt eller kansellert. 

«De har utfordringer på sin side, så levering til tre skip er foreløpig kansellert og tre andre er utsatt til neste år. Det medfører bortfall av 12 motorer for vår del», sa adm. direktør Jon Erik Røv i et intervju på Bergen Næringsråds nettsider i juni. 

Røv, som har vært konstituert adm. direktør siden november i fjor, ble fra 1. mai fast ansatt i stillingen.

En aktør selskapet imidlertid har fått levert til er Per Sæviks Havila Kystruten-skip som er under bygging ved verft i Spania og Tyrkia. Disse skulle etter planen gå i rute mellom Bergen og Kirkenes fra nyttår, men som Finansavisen skrev forrige uke er alle fire fartøyer forsinket fra byggeverftene. 

Worsøe mener det vil bli vanskelig å hente inn igjen alle de tapte inntektene som følger med pandemien, og at det vil bli utfordrende å bedre lønnsomheten så mye som ønsket i 2020. Likevel fremhever han at selskapet gjennom sommeren har signert flere nye kontrakter, og har flere lovende prosjekter i sikte.

Jakter nye eiere

I begynnelsen av mars ble det kjent at morselskapet Rolls-Royce Power Systems er på jakt etter nye eiere til selskapet. Da Røv snakket med Bergen Næringsråd i sommer var planen at en kjøper skulle være klar før jul. Nå er selskapet vagere i sine tidsanslag. 

«Vi kan dessverre ikke kommentere så mye på dette temaet. Pandemien har naturlig nok skapt noen forsinkelser i prosessen, men det er god aktivitet i arbeidet. Vårt hovedfokus akkurat nå er å demonstrere at Bergen Engines er et lønnsomt selskap med gode utsikter for fremtiden,» skriver Worsøe. 

rolls-royce marine
bergen engines
hurtigruten
havila kystruten
rolls-royce
Nyheter
Industri