Boliden Odda har levert utbytte fem år på rad. – Syklisk bransje, sier økonomileder Ranveig Capjon

De svenske eierne har tatt ut 1,1 milliarder i utbytte fra sinksmelteverket Boliden Odda de seneste fem årene. Nå skal fabrikken få statsstøtte som vil øke kapasiteten 75 prosent.

PENGEMASKIN I NORSK FJORDARM: I juli ble det klart at Boliden Odda får 341 millioner kroner i støtte fra Enova for å ta i bruk ny produksjonsteknologi. Foto: Dreamstime
Industri

Hvem sier at fastlandsindustri er gammeldags og ulønnsomt å drive i høykostland? Ikke de svenske eierne av Boliden Odda, i hvert fall.

Sinksmelteverket, som på folkemunne i Odda kalles Zinken, leverte et økonomisk superår i fjor. Ikke siden 2000 har omsetningen vært så høy, og ikke siden 2006 har lønnsomheten vært så god, målt i både i kroner og prosent.

– SYKLISK BRANSJE: Økonomileder Ranveig Capjon ved Boliden Odda. Foto: Privat

Også de svenske eierne i Boliden-konsernet kan gni seg i hendene: De seneste fem årene har industrikonsernet betalt utbytte hvert år, og tilsammen tatt ut 1,1 milliarder i utbytte fra datterselskapet Boliden Odda.

– Gode vilkår i markedet

De foregående 20 årene har selskapet levert både overskudd og underskudd. Det påpeker også økonomileder Ranveig Capjon.

– Vår bransje er en syklisk, og vi konkurrerer i et åpent verdensmarked. 2019 var et år med god tilgjengelighet på råvarer. Det gjør at prisen på råvarene er gunstig. I tillegg har sinkprisen vært relativt god, og vi har hatt en stabil produksjon gjennom året, opplyser hun.

– Resultatet skyldes først og fremst gode vilkår i markedet inkludert svak krone mot dollar samt stabil produksjon, legger hun til.

Børsnotert i Stockholm

Boliden er børsnotert i Stockholm, og har sine røtter i det svenske gruvesamfunnet Boliden, 80 mil nord for den svenske hovedstaden.

Selskapets kjernevirksomhet er leting, utvinning, prosessering og resirkulering av mineraler, og det meste av virksomheten foregår i de nordiske landene.

– Hvor mye av forbedringen skyldes egen dyktighet, og hvor mye er flaks?

– Stabil produksjon er et resultat av egen dyktighet. 

– Inntektene våre består av volum, priser og valuta. I 2019 har alle tre bitene vært fordelaktige for oss. Siden vi er i en syklisk bransje vil priser og valuta variere fra år til år, svarer Capjon.

– Til tross for god og stabil produksjon vil resultatet bli dårligere uten at vi som organisasjon har prestert dårligere. Rammevilkårene våre blir i hovedsak bestemt av utviklingen på London Metal Exchange samt i et åpent marked, legger hun til.

Får penger fra staten

I juli ble det klart at Boliden Odda får 341 millioner kroner i støtte fra Enova for å ta i bruk ny produksjonsteknologi.

Dersom det nye prosjektet lykkes, vil produksjonskapasiteten ved anlegget kunne øke fra 200.000 til 350.000 tonn per år. Det tilvarer en økning på 75 prosent.

Prosjektet kan gjøre smelteverket til verdens mest energieffektive.

Boliden Odda

(Mill. kr)20192018
Driftsinntekter15831238
Driftsresultat435158
Resultat før skatt410139
Årsresultat320107
Eier: Boliden-konsernet, som er børsnotert i Stockholm.

Adm. direktør Helene Seim ved Boliden Odda er glad for støtten fra Enova, men uttalte til E24 i sommer at det ikke er tatt en investeringsbeslutning ennå.

– Trenger dere egentlig statsstøtte når dere tjener så mye penger?

– Beløpet på 341 millioner kroner er knyttet til planer som Boliden Odda har. Det er ikke knyttet til eksisterende drift. 

– Enova åpner for støtte til norsk industri, og vi stiller på lik linje i konkurransen i tildeling av disse midlene, akkurat som alle andre bedrifter i Norge, svarer Capjon.

boliden
boliden odda
ranveig capjon
sink
Nyheter
Industri