Kraftig oppgang i britisk industriproduksjon

Slo forventningene, men produksjonen er samtidig negativ for hele 2020.

OPPGANG: I industriproduksjonen.  Foto: Bloomberg
Industri

Industriproduksjonen i Storbritannia steg 5,2 prosent i juli, sammenlignet med juni. På årsbasis var industriproduksjonen ned 7,8 prosent, melder TDN Direkt. 

På forhånd var det ventet at industriproduksjonen ville stige med 4,0 prosent på månedsbasis, mens på årsbasis var det ventet en nedgang på 8,9 prosent, ifølge Direkt Makro.

industri
storbritannia
Nyheter
Industri
Børs