Omvendt coronaeffekt ga tidenes beste resultat

Bedre marginer og positive resultateffekter ser ut til å gi tidenes beste år for Jotun i sterkt coronapregede 2020.

TENKER FORTSATT VEKST: Konsernsjef Morten Fon er fast bestemt på at Jotun skal fortsette å ta markedsandeler, slik selskapet også har gjort under coronapandemien. - Og da må vi ha produksjonskapasitet tilgjengelig, ikke minst i fremvoksende økonomier der malingsmarkedet normalt vokser litt fortere enn totaløkonomien, sier han. Foto: Eivind Yggeseth
Industri

– Totalt sett er vi kommet gjennom dette på en nesten utrolig god måte, sier konsernsjef Morten Fon.

Malingsprodusenten med 39 fabrikker på alle kontinenter og hovedkontor og forskningssenter i Sandefjord har etter de åtte første månedene av året bedret driftsmarginen med 3,7 prosentpoeng til 17,3 prosent målt mot samme periode i fjor.

Resultatet før skatt var ved utgangen av august - Jotun rapporterer terialtall - 2.122 millioner kroner, en fremgang på nesten 36 prosent.

– Ingen hadde trodd det da vi skrev oppdateringen vår etter de første månedene av 2020 i april, sier Fon, som konstaterer at det har vært et veldig spesielt år på grunn av coronapandemien.

HAR SAMLET FOU: Avdelingene for forskning og utvikling er samlokalisert i det nye hovedkvarteret i Sandefjord. Da planleggingen startet snakket man om at nybygget skulle koste mellom 600 og 800 millioner kroner, men sluttregningen endte på cirka 1,5 milliarder kroner. Foto: Eivind Yggeseth

Nytt hovedkvarter

Han tar imot Finansavisen i gruppens nye hovedkvarter på Gimle rett utenfor Sandefjord sentrum, stedet der Odd Gleditsch - farfaren til dagens styreleder Odd Gleditsch d.y. - startet Jotun Kemiske Fabrik i 1926.

I et nytt bygningskompleks på 35.000 kvadratmeter med en kostpris på rundt halvannen milliard kroner er det plass til rundt 650 ansatte innen forskning og produktutvikling og administrasjon. Avdelinger som før lå spredt flere steder i søndre Vestfold er nå samlet under ett tak.

På den andre siden av Sandefjordsfjorden ligger fabrikken som forsyner Norge og resten av det skandinaviske markedet med maling.

Men de fleste av gruppens rundt 10.000 ansatte arbeider utenfor Norge. Selskapet har 65 selskaper, agenter, avdelingskontor og distributører i mer enn 100 land og er en av Norges mest internasjonale bedrifter.

Og veksten fortsetter. Nå står en ny fabrikk i Vietnam, kapasitetsutvidelse i Egypt og nytt regionalt kontor og forskningssenter i Dubai for tur. Jotun har også ekspansjonsplaner i Etiopia.

– Vi har ikke skrinlagt noen byggeplaner, men gjennomføringstiden kan nok komme til å bli noe justert på grunn av lokale forhold som skyldes smitteverntiltak, sier Fon.

STYRELEDER: Odd Gleditsch d.y. Foto: Iván Kverme

– Innså alvoret

Tidlig på året var imidlertid usikkerheten i Jotun-hovedkvarteret stor. Bedriften merket coronapandemien først i Kina, der alvoret begynte å bli klart etter at den kinesiske nyttårsfeiringen var unnagjort i februar.

– Paradoksalt nok hjalp det oss at vi ble utsatt for dette så tidlig; vi innså alvoret og tok grep for å forberede oss på det vi mente ville komme.

– Sett i ettertid gjorde nok det at vi var bedre forberedt enn andre da covid-19 etter noen uker hadde utviklet seg til å bli en verdensomspennende pandemi som truet med å lamme mange land.

– Hva gjorde dere?

– Vi laget noen relativt enkle prioriteringer, og det aller viktigste var at vi skulle sørge for at folk holdt seg friske. Det er nødvendig å ha de ansatte på plass for at å kunne holde fabrikkene i gang og ha åpne kontorer. Våre ansattes helse var derfor prioritet nummer en.

– Så laget vi noen scenarier for å forberede oss på det som ville komme. Vi visste at det kom til å bli nedgang i aktiviteten, spørsmålet var hvor stor svikt vi ville oppleve. Vi valgte å sikre oss godt med likviditet, for da var vi trygge på at selskapet ville unngå å havne i trøbbel selv med en potensiell kraftig omsetningsnedgang, som vi ikke kunne utelukke, sier Fon.

Raskt ned, raskere opp igjen

Fasiten ser ganske annerledes ut, iallefall så langt.

– Både juni, juli og august ble helt annerledes enn vi hadde fryktet. Omsetningen og aktiviteten snudde opp igjen i april og mai etter nedbremsingen i vintermånedene, og økte videre gjennom sommeren.

I Norge og det skandinaviske markedet forøvrig beskriver Jotun-sjefen tilstandene for malingsprodusenten i sommer som «klondyke» og «helt galskap». Etterspørselen etter malingsprodukter, spesielt til hus og hjem steg til nye høyder.

Folk begynte å male som gale
Morten Fon, Jotun

– Folk begynte å male som gale. Det kan ha sammenheng med at mange jobbet hjemmefra og sparte reisetid tur-retur arbeidsstedet, tid som i stedet ble brukt til innvendig oppussing. Og da ferien kom var det plutselig toppsesong for maling og beising utendørs siden det uansett ikke ble noe av den utenlandsferien som man kanskje hadde planlagt, sier Fon.

I Sørøst-Asia og Midtøsten ble butikkene stengt i en periode, men også der hentet markedene seg gradvis inn igjen, selv om utviklingen ligger etter Norge og våre naboland i nord. Og for totalvolumene betyr det endel i Jotun-sammenheng ettersom disse regionene er store og viktige markeder.

– Vi leser og hører om at det er krise for mange bedrifter og bransjer her hjemme. For oss har det tvertimot vært et kontinuerlig trøkk der vi har kjørt alt hva remmer og tøy kan holde i sommer for at produksjonen skulle holde tritt med etterspørselen. I juni jobbet vi 24 timer i døgnet i fabrikken, sier Fon, som kan glede seg over god vekst i Skandinavia og også tildels i resten av Europa.

Pluss 25 pst.

Akkumulert etter de to første tertialene, det vil si i perioden januar-august, er status en pen omsetningsvekst og solid resultatfremgang til nye rekordtall for selskapet der Gleditsch-familien fortsatt er majoritetseier.

Salgsøkningen på åtte prosent er imidlertid sterkt påvirket av valutaeffekter som følge av den svake kronekursen. Hvis man korrigerer for dette var den reelle salgsøkningen i perioden på en prosent, drevet av moderat vekst i segmentene for skipsmalinger og dekorative malinger. Salget av industrimalinger var flatt og segmentet for pulverlakker hadde salgsnedgang.

Driftsresultatet steg 37 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Men selv om man korrigerer for valutaeffekter her regner økningen her ut til cirka 25 prosent, ifølge Fon. Deler av dette kan forklares med noe lavere råvarepriser.

Og til tross for investeringer på drøye 800 millioner kroner er gruppens netto rentebærende gjeld i løpet av årets to første tertialer redusert med vel 400 millioner kroner til 2.177 millioner kroner. Økende kontantstrøm fra driften er årsaken til det.

Vanskelig å planlegge

– Smittesituasjonen ser ut til å ha forverret seg i mange land i kjølvannet av sommeren?

– Det er ikke så lett å planlegge for neste år, for å si det sånn. Det er umulig å forutse utviklingen og bestemme kapasiteten lang tid i forkant og avgjøre hvor store lagre vi skal bygge, sier Fon.

På noe lengre sikt regner han med lavere aktivitet innen offshore og nybygg av skip. Og den sterke etterspørselsveksten etter husmaling i Norden vil ikke fortsette, men ellers er mye usikkert akkurat nå.

– Gjenopphentingen kommer, men tidspunktet og styrken vil variere fra region til region og mellom våre forskjellige produktgrupper.

– Løfter vi blikket litt er vi imidlertid fast bestemt på at vi skal fortsette å ta markedsandeler, slik vi har gjort under pandemien. Og da må vi ha produksjonskapasitet tilgjengelig, ikke minst i fremvoksende økonomier der malingsmarkedet normalt vokser litt fortere enn totaløkonomien. Gjennom de tiltakene vi iverksatte i vinter føler vi at selskapet står godt rustet, sier Jotun-sjefen.

Ved utgangen av august var den bokførte egenkapitalen rett i underkant av 10,4 milliarder kroner, som gir en egenkapitalandel på 51 prosent. 

JOTUN

(Mill.kr.)Jan.-aug.20Jan-aug.19
Driftsinntekter 13.91612.875
Driftsresultat2.4021.749
Res. før skatt2.1221.561

JOTUN

Er en av verdens ledende produsenter av maling og pulverlakker med 65 selskaper og 39 produksjonsanlegg fordelt på alle kontinent.

Har i tillegg agenter, avdelingskontor og distributører i mer enn 100 land.

Hadde i 2019 en total omsetning på 19,7 milliarder kroner, og har i dag over 10.000 medarbeidere.

Konsernet er organisert med fire segmenter inndelt i syv regioner. Hovedkontoret ligger i Sandefjord.

Gleditsch-familien er majoritetseier i Jotun, mens Orkla sitter med 42,5 prosent av aksjene.

jotun
morten fon
odd gleditsch d.y.
odd gleditsch
sandefjord
orkla
gimle
coronapandemien
kina
Nyheter
Industri