Yara fortsetter kjøp av egne aksjer

TILBAKEKJØP: Yara kjøper flere aksjer. Foto: NTB
Industri

Yara  har i dag kjøpt 60.366 egne aksjer i markedet til en gjennomsnittlig pris på 352,6754 kroner pr. aksje, opplyses i en børsmelding tirsdag.

Etter transaksjonen eier Yara 1.146.863 egne aksjer, heter det.

Selskapet har til hensikt å kjøpe tilbake 8.551.880 av sine utestående aksjer innen 23. mars 2021. Inkludert aksjer eid av den norske staten, vil det totale tilbakekjøpet beløpe seg til omtrent 5,0 prosent av utestående aksjer.

yara
aksje
Nyheter
Industri
Børs