Roper varsku etter letenedgang

Leteaktiviteten etter mineralressurser på fastlandet stuper. I fjor ble stusselige 28 millioner kroner investert i privatfinansiert leting.

KREVER TILTAK: – Vi kan ikke akseptere at leteaktiviteten går ned i stedet for opp, sier Anita Helene Hall, generalsekretær i Norsk Bergindustri.  Foto: Anders Horntvedt
Industri

– Vi ønsker å få opp aktiviteten på hele bergindustriområdet i Norge. Det ligger store ressurser i bakken som både Norge og verden har bruk for. Da kan vi ikke akseptere at leteaktiviteten går ned i stedet for opp, sier Anita Helene Hall, generalsekretær i Norsk Bergindustri.

Bransjeforeningen har rundt 165 medlemsbedrifter. Bransjen omsetter for rundt 13 milliarder kroner, og hvorav rundt halvparten er eksport.

Hall reagerer på funn i rapporten «Harde fakta», som Direktoratet for mineralforvaltning utgir årlig.

Oppsummeringen av mineralåret 2019 ble sluppet i midten av september. I rapporten skriver direktør Randi Skirstad Grini at hun er bekymret for nedgang i leteaktiviteten fra 2018 til 2019.

Nedgangen omfatter både investering i undersøkelsesarbeid og i antall tildelte undersøkelsesretter i 2019.

37 prosents nedgang

Direktoratet tildelte 217 nye undersøkelsesretter i 2019, mot rundt 350 i 2018.

Virksomheter med pågående drift gjennomførte undersøkelsesarbeider for 51 millioner kroner i 2019. Det er på samme nivå som 2018.

Det er resultatet av letingen som gjøres i dag vi skal leve av i fremtiden
Anita Helene Hall, Norsk Bergindustri

Derimot var det et fall på 37 prosent i privatfinansierte undersøkelser i områder uten pågående drift. Kun 28 millioner kroner ble spyttet inn i slike undersøkelser i fjor.

Til sammenligning har NHO og Norges geologiske undersøkelse (NGU) anslått at det finnes stein- og mineralressurser i Norge til en verdi av 2.500 milliarder kroner. 

Etter bearbeiding anslås verdien til 8.000 milliarder kroner.

«Incentiver for økt aktivitet og mekanismer som bidrar til at mineralfunn utvikles til industrielle prosjekter er etterspurt. I arbeidet med revisjon av mineralloven, vil dette være viktige forhold å vurdere», skriver Skirstad Grini.

– Ikke bare råvareprisene

– Oppstart av gruver og annen bergindustri i Norge tar lang tid. Det er forbundet med politisk risiko, det krever mange tillatelser og det er mange muligheter for omkamp. Det tar fort ti til 15 år fra de første prøveuttakene foretas før et selskap er i drift. Det er resultatet av letingen som gjøres i dag vi skal leve av i fremtiden, sier Hall.

– Vil ikke letingen gå opp av seg selv når råvareprisene stiger igjen?

– Det er ikke bare råvareprisene som avgjør dette. Vi vet at en del av ressursene i den norske berggrunnen er kritiske råvarer. Vi har gjort oss avhengige av import fra tredjeland som Kina, sier Hall.

Foreningen har flere forslag for å motvirke nedgangen:

* Mer statlige penger til leting.

* Statlig fond for mineralprosjekter i tidlig fase og under omstillingsfaser, tilsvarende Investinor.

* Leterefusjonsordning for mineralprosjekter på land, tilsvarende det oljeindustrien har.

– En skatterefusjonsordning vil stimulere til økt letevirksomhet. Ordningen vil bidra til å stimulere nye selskap til å gripe muligheten, samtidig som de etablerte kommer på banen, sier Hall.

– Det har tatt veldig lang tid

Nordic Mining   og Nussir har holdt på med oppstarten av sine respektive gruveprosjekter i mellom 10 og 15 år.

Nordic Mining vil starte utvinning av rutil og granat i Engebøfjellet og deponere overskuddsmaterialer i Førdefjorden.

Nussir vil utvinne kobber i Kvalsund i Finnmark. Overskuddsmassene derifra skal deponeres i Repparfjorden.

– Vil det bli fart i leting og nye gruveprosjekter når disse kommer i gang?

– Det er mulig, men vi kommer ikke bort fra at det har tatt veldig lang tid for dem, og det er fortsatt skjær i sjøen for Nussir og Nordic Mining, ikke minst når det gjelder finansiering. Det er derfor vi etterlyser konkrete tiltak fra regjeringen som Stortinget kan ta stilling til, sier hun.

NOM
gruve
Anita Helene Hall
Norsk Bergindustri
mineralnæring
Nyheter
Industri
Børs
Aktuell