Fusjon i boks

Sammen har Endúr og Oceano planer om kraftig vekst langs norskekysten.

SAMMENSLÅING I MÅL: For Endúr og konsernsjef Hans Petter Eikeland. Foto: Bergen Group
Industri

Fusjonen med Oceano er gjennomført, melder Endúr  .

I forbindelse med fusjonen utstedes 215.021.018 nye aksjer i Endúr. Dette ventes å skje i dag.

Fusjonen ble besluttet i juni.

«Denne fusjonen styrker en allerede lønnsom kjernevirksomhet i Endúr, samtidig som den tilfører oss en vesentlig aktivitetsøkning og en komplementær kompetanse. Fusjonen forventes å gi betydelige synergier og åpner opp for nye markeder og fremtidige vekstmuligheter», het det fra Endúr-sjef Hans Petter Eikeland da.

Oceano leverer marine infrastrukturløsninger og ingeniørløsninger, og omfatter selskapene ØPD og Installit.

Omsetningen i fjor var cirka 300 millioner kroner, mens driftsresultatet før av- og nedskrivninger (ebitda) var cirka 16 millioner.

Sammen har Endúr og Oceano planer om kraftig vekst langs norskekysten.

I løpet av to år skal omsetningen nærme seg 3 milliarder kroner.

endur
oceano
fusjon
hans petter eikeland
Nyheter
Industri
Børs