Knallavkastning for Norfund

Norfund har hatt en årlig avkastning på 19 prosent i SN Power.

MYE PENGER: Det statlige utviklingsselskapet Norfund og adm. direktør Tellef Thorleifsson har tjent godt på sine vannkraftinvesteringer. Scatec Solar-sjef Raymond Carlsen (t.h.).  Foto: NTB
Industri

– Dette er en stor dag for Norfund. Vi kan nå reinvestere 10,9 milliarder kroner i nye prosjekter for å bekjempe fattigdom og redusere klimautslippene.

Det sa Nordfund-sjef Tellef Thorleifsson, da salget av SN Power til Scatec Solar ble presentert fredag.

– Vi ser at vi kan tilføre størst verdi når vi går tidlig inn i markeder der det er vanskelig å få inn private penger. Da kan vi bruke vår kompetanse til å få nye prosjekter opp og stå.

Ingen ideell eier

SN Power ble etablert helt tilbake i 2002, og var i begynnelsen et selskap der Statkraft og Norfund samarbeidet om utbygging av vannkraft i utviklingsland. 

Selskapet var lenge 50/50 eid mellom de to, men en bytteavtale i 2017 gjorde at Norfund overtok hele eierskapet.

– Det ligger i vårt mandat at SN Power skulle vært deleid. Vi er ikke en ideell, industriell eier av dette selskapet, sier Thorleifsson.

– Vi realiserer en hyggelig gevinst gjennom dette salget. Inkludert det vi har fått av utbytter opp gjennom årene, har investeringen i SN Power gitt oss en estimert årlig avkastning på cirka 19 prosent i norske kroner, og cirka 12 prosent i dollar, legger han til.

scatec solar
norfund
jan tellef thorleifsson
Nyheter
Industri