Nordea Markets ser gull i emballasjeselskapet BEWi

Nordea Markets er den første tilretteleggeren som er ute med en analyseoppdatering på emballasjeselskapet BEWi. Ikke uventet sier meglerhuset kjøp.

LUNKEN MOTTAKELSE: Siden noteringen på Merkur Market i slutten av august har BEWi-aksjen klatret fra 19,80 til 21,50 kroner. Nå er den første tilretteleggeren ute med en analyseoppdatering. Foto: NTB
Industri

I slutten av august ble emballasjeselskapet BEWi  notert på Merkur Market, med Nordea Markets og SpareBank 1 Markets som våpendragere. Introduksjonskursen var 19,80 kroner pr. aksje, og 1,5 måned senere har utviklingen vært relativt flat. Fredag ettermiddag ble BEWi-aksjen omsatt for 21,50 kroner.

Nylig rykket Nordea Markets ut med en analyseoppdatering, hvor anbefalingen følgelig er kjøp, og kursmålet settes til 25 kroner.

BEWi produserer emballasjeprodukter i ekspanderbart polystyren (EPS), hvilket i stor grad brukes i fiskekasser. I tillegg brukes produktet som isolasjon i byggeindustrien. Produktene er for første gang i år 100 prosent resirkulerbare.

I analysen skriver Herman Dahl og Hans-Erik Jacobsen at BEWi tilbyr en spenstig forretningsmodell med vekstmuligheter, samt bedrede marginer og et sprang mot en grønnere EPS-industri.

«Vi tror stabiliteten i BEWis finansielle resultater støttes av deres langsiktige relasjoner med kundene og høy grad av spesialisering. Videre tror vi M&A-evnene som er vist kan gi muligheter for selskapets nåværende nedstrømsaktiviter», skriver analytiker-duoen.

Lav vekst

Kursmålet på 25 kroner impliserer en prising på 13,4 ganger forventet inntjening i 2021, og 8 ganger EV/EBITDA basert på estimater for neste år.

Meglerhuset forventer at BEWi skal omsette for snaut 5,5 milliarder kroner til neste år og rundt 150 millioner kroner mer i 2022.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) estimeres til 699 og 734 millioner kroner for henholdsvis 2021 og 2022.

I analysen trekker Nordea Markets frem at den organiske veksten ventes å være beskjeden de neste årene, med en veksttakt på mellom 2 og 4 prosent årlig.

Meglerhuset mener at BEWi har gode forutsetninger for å gjøre gode oppkjøp, noe som kan bidra til å akselerere vekst og øke marginene.

– Sterk bærekraftsprofil

BEWi har ambisjoner om å gå fra å være en ren produsent, til en sirkulær produsent. Det betyr at selskapet ønsker å produsere en fiskekassen som kunden bruker, før vedkommende leverer den tilbake, slik at BEWi kan gjenbruke kassen.

Nordea Markets mener at selskapet har en sterk bærekraftsprofil, selv om det ikke ser slik ut ved første øyekast.

«EPS er veldig resirkulerbart og BEWi er på vei til å kunne resirkulere 60.000 tonn årlig», skriver tallknuserne. 

BEWI-ME
bewi
nordea markets
Nyheter
Industri
Børs