ESG-yndling skuffet

Borregaard gikk fra rekordresultat til resultatskrell på tre måneder. – Covid-19 gir både plusser og minuser, sier konsernsjef Per A. Sørlie.

DET SVINGER: Da Borregaard og konsernsjef Per A. Sørlie la frem andrekvartalstall i sommer, steg aksjen 12,3 prosent. Denne gangen falt aksjen raskt over 5 prosent. Foto: Ivan Kverme
Industri

I børsintervjuet her i Finansavisen onsdag omtalte Delphi-forvalter Espen Furnes Borregaard som en skjult ESG-juvel. Tidligere har aksjesjef Leif Eriksrød i Alfred Berg omtalt selskapet som sin grønne favoritt.

Men da spesialkjemiselskapet onsdag la frem tall for tredje kvartal fikk begge forvalterne seg en på trynet.

Resultatet før skatt endte på 133 millioner kroner, en nedgang på 23 millioner sammenlignet med samme periode i fjor. På forhånd var det ventet et resultat på 159 millioner kroner, ifølge TDN Direkt.

I dette kvartalet ser vi de negative sidene ved at det er litt lavere aktivitet i verdensøkonomien
Per A. Sørlie, konsernsjef

Resultatskrellen førte til at Borregaard-aksjen én time etter børsåpningen var ned over 5 prosent.

– Vi har vært klare på at covid-19 gir både plusser og minuser. I andre kvartal fikk vi en betydelig pluss som var knyttet til bioetanol og desinfeksjonsmidler. I dette kvartalet ser vi de negative sidene ved at det er litt lavere aktivitet i verdensøkonomien, sier konsernsjef Per A. Sørlie i Borregaard.

Ingen krise

I andre kvartal var driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) rekordhøye 361 millioner kroner, tilsvarende en oppgang på 28 prosent fra samme kvartal i fjor.

Denne gangen endte EBITDA på 266 millioner, ned 20 millioner fra i fjor og 95 millioner fra andre kvartal.

– Dette er svingninger vi nesten må regne med som følge av av covid-19-effekten, sier Sørlie.

– Vi føler ikke at vi er inne i en krise. Selv om covid-19 kan vare lenge, er den i sin karakter temporær. Akkurat nå drar den ned aktiviteten i verdensøkonomien, men alle forventer at vi etter hvert vil få en normalisering, legger han til.

Stor volumnedgang

Coronakrisen traff i tredje kvartal Borregaard hardest i forretningsområdet BioSolutions, som produserer lignin. Dette stoffet har en rekke anvendelser som binde- og dispergeringsmiddel.

Ifølge Sørlie var etterspørselen i tredje kvartal spesielt svak fra oljeserviceselskaper som bruker lignin i oljeboring, og fra bilindustrien .

– Lignin til disse to industriene tjener vi normalt gode penger på, sier han.

Ligninproduksjonen gjorde også et dypdykk i kvartalet fordi produksjonen ved tre fabrikker i Sør-Afrika, Spania og USA har mistet råvaretilgangen fra tilstøtende cellulosefabrikker, drevet av andre selskaper. 

Det førte til at salgsvolumene av lignin falt fra 119.000 tonn i tredje kvartal i fjor til 99.000 tonn i år. 

– Vi har en del forpliktelser som vi har valgt å støtte med leveranser på tvers av kontinenter. Det har ført til større distribusjonskostnader enn normalt, sier Sørlie.

Høyere priser

På den positive siden ble deler av volumnedgangen innen lignin kompensert av 10 prosent høyere salgspriser.

– Det er en dramatisk når man mister så mye råvare. Sånn sett synes jeg forretningsområdet håndterer den krevende situasjonen bra. Borregaards totale resultater er ikke så hardt preget av at vi har mistet mye råvarer, sier Sørlie.

Da Borregaard arrangerte kapitalmarkedsdag tidligere i høst, valgte ledelsen for første gang å guide markedet på resultatene fremover. Siden produksjonen fra mange nye tiltak er i ferd med å bygge seg opp, lovte Sørlie 50 prosent resultatfremgang i løpet av tre år.

– Det er en svekkelse i dette kvartalet som primært kan spores tilbake til covid-19. Vi ser ingen fundamentale endringer i markedet, sier Borregaard-sjefen.

Borregaard

(Mill. kr)3. kv./203. kv./19
Driftsinntekter1.2601.239
Driftsresultat153179
Resultat før skatt133156
Resultat etter skatt99118
esg
borregaard
per a sørlie
Nyheter
Industri
Børs