Bedring fra Norsk Hydro

Inntektene falt i tredje kvartal, men driften ble betydelig bedret.

LEGGER FREM TALL: Konsernsjef Hilde Merete Aasheim i Norsk Hydro. Foto: Håkon Mosvold Larsen
Industri

SE VIDEO: Webcast fra kvartalspresentasjonen

Norsk Hydros  underliggende driftsresultat endte i tredje kvartal på 1.407 millioner kroner, opp fra 1.366 millioner i samme periode i fjor.

Ekstruderte Løsninger har ifølge selskapet hentet seg inn igjen raskere enn ventet, særlig i Europa. Det har også hatt en gunstig kostnadsposisjon, samt fikk et forsikringsoppgjør på 192 millioner kroner knyttet til cyberangrepet i 2019.

«Reduserte råvarekostnader, lavere faste kostnader og positive valutaeffekter, ettersom både den norske kronen og brasilianske real svekket seg mot US-dollar og euro, bidro positivt til resultatet for tredje kvartal», skriver Hydro, som imidlertid påpeker at de positive elementene ble utliknet av et lavere resultat fra Bauksitt & Alumina, grunnet vedlikeholdet ved Paragominas og reduserte alumina- og aluminiumpriser.

Brasil

Nevnte vedlikehold på bauksittrørledningen ved Paragominas i Brasil er imidlertid nå fullført, og aluminaraffineriet Alunorte trapper opp produksjonen.

Den 18. august stanset Hydro driften av rørledningen, noe som ga en midlertidig stans i produksjonen ved Paragominas, og reduserte produksjonen ved Alunorte til 50 prosent av full kapasitet. Produksjonen ble gjenopptatt 8. oktober.

– Jeg er glad for å se at Alunorte er tilbake, og øker produksjonen. Vi har også bestemt oss for å gjenoppta full produksjon ved Husnes-verket innen utgangen av november, etter å ha drevet dette verket for halv maskin siden finanskrisen i 2009, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim i en kommentar.

Forbedringsprogram

Hydros forbedringsprogram går ifølge selskapet videre med full styrke, med vekt på de kostnadselementene Hydro kan kontrollere i disse usikre tider.

Målet om 4,1 milliarder kroner i forbedringer innen 2020 ligger imidlertid bak planen, og årsaken er vedlikeholdet på rørledningen ved Paragominas. Det samlede målet på 7,3 milliarder kroner i forbedringer innen 2023 gjelder fortsatt.

Hydros netto gjeldsposisjon var ved utgangen av kvartalet på 9,9 milliarder kroner, ned fra 13,2 milliarder. Netto kontantstrøm tilført fra driften utgjorde 4,5 milliarder kroner, mens netto kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter, utenom kortsiktige investeringer, utgjorde 1,5 milliarder kroner.

Norsk Hydro

(Mill. kr)3. kv./203. kv./19
Driftsinntekter33.16937.517
Driftsresultat1.822222
Resultat før skatt35-3.617
Resultat etter skatt-221-3.717

Norsk Hydro

  • Kraftprodusent og leverandør av aluminium og aluminiumprodukter, og et resultat av at Hydros olje- og gassvirksomhet ble utskilt til Equinor høsten 2007. 
  • Konsernsjef er Hilde Merete Aasheim, som tok over mai 2019 etter Svein Richard Brandtzæg. 
  • I midten av mars hadde aksjekursen falt nær 40 prosent i 2020, og fallet fullførte et tre år langt kursfall. 
  • Høsten 2020 har aksjekursen rettet seg noe, og børsverdien er 54 milliarder kroner. 
  • Største aksjonær er den norske stat gjennom Nærings- og fiskeridepartementet.
breaking
NHY
Nyheter
Industri
Børs