Jakter på bedre ytelser

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Jotun innleder et omfattende forskningssamarbeid.

ROBOT NESTE: Konsernsjef Morten Fon ved roboten som Jotun har lansert for å tilby rederikundene renere skipsskrog og og lavere drivstofforbruk.  Foto: Eivind Yggeseth
Industri

SANDEFJORD: Avtalen som ble signert fredag er den første i sitt slag innen malingsbransjen i Norge.

Jotun har er i ferd med å ta skrittet fra å markedsføre bunnstoff til handelsflåten til å selge bedre ytelse for skipsskrogene. Nå allierer malingsprodusenten seg med NTNU på forskningssiden.

Sandefjord-bedriften har nylig lansert en robot som skal rense skipsskrog for alger og begroing, noe som senker farten og øker drivstofforbruket.

KLAR FOR Å SAMARBEIDE: NTNUs dekan Øyvind Gregersen (fra venstre) og Jotuns forskningssjefer Svein Gunvaldsen og Christer Øpstad i samtale i Sandefjord fredag. Foto: Morten Rakke

– Kan lære av Jotun

– Skipsfarten kan spare sinnssykt mye penger hvis man holder skroget fritt for algevekst. I tillegg reduseres CO2-utslippene ved at drivstofforbruket går ned, sier konsernsjef Morten Fon til Finansavisen.

Han frykter ikke kannibalisering av Jotuns kjernevirksomhet, som er leveranser av maling og bunnstoff til verdens handelsflåte.

– Nei, skipene må seile, og de må fortsatt males og påføres bunnstoff. Mitt enkle poeng er at hvis ikke vi tilbyr denne rensetjenesten så kommer noen andre til å gjøre det. Nå beholder vi kundene og kunnskapen om skipene og kan levere en totalløsning som både rederiene, vi og miljøet tjener på, sier Fon.

– NTNU kan lære av Jotun, og vi på vår side kan bistå med forskningsbasert, tverrfaglig kunnskap og avansert forskningsinfrastruktur, sier dekan Øyvind Gregersen ved universitetets Fakultet for naturvitenskap.

Han betegner samarbeidet er positivt både for universitetets forskningsmiljøer og for studenterne som får bidra inn i samfunnsrelevante prosjekter.

Innovasjon hos begge

Det pågår allerede samarbeidsprosjekter om løsninger som kan redusere utslippene fra skipsfarten. Blant annet forskes det på innovative overflatestrukturer og å skape luftbobler rundt skipsskroget i kombinasjon med miljøvennlig groehindrende maling. Disse prosjektene har fått støtte fra Forskningsrådet.

Partene skal nå samarbeide om å forske på nye, bærekraftige løsninger. Hensikten er at dette vil bidra til økt innovasjon og videreutvikling av forskningsmiljøene hos begge parter.

SAMLET PÅ ETT STED: Jotuns ansatte innen forskning og produktutvikling er nå samlet under ett tak i det nye hovedkvarteret på Gimle utenfor Sandefjord sentrum. På bildet Martin Gjerde Jacobsen (t.v.) og Tatyana Strengalyuk i arbeid i et av laboratoriene. Foto: Morten Rakke

Jotun har et av Europas største private forskningssentre i Sandefjord. Bedriften ser positivt på muligheten for økt forskning på industrirelevante problemstillinger.

– Vi ser viktigheten av å knytte næringsliv og akademia enda tettere sammen for å kunne dra gjensidig nytte av hverandre. Som en av landets ledende utdanningsinstitusjoner var NTNU vår foretrukne partner, og vi tror samarbeidet vil kunne bidra til raskere utvikling og høyere innovasjonstakt gjennom rask tilgang til kompetanse og prosjektsamarbeid, sier Fon.

– Samtidig tror vi at den kunnskapen og erfaringen Jotun besitter vil være nyttig for NTNU, og vi ønsker å bidra til at akademia blir enda mer virkelighetsnær og industrirelevant, sier han.

– For Jotun er det avgjørende å ligge i forkant av markedsbehov og være i front av utviklingen. Samarbeidet legger forutsetningene enda bedre til rette for å utvikle nye løsninger, sier Jotuns forskningsdirektør Christer Øpstad.

JOTUN

■ Er en av verdens ledende produsenter av maling og pulverlakker med 65 selskaper og 39 produksjonsanlegg fordelt på alle kontinent.

■ Har i tillegg agenter, avdelingskontor og distributører i mer enn 100 land.

■ Hadde i 2019 en total omsetning på 19,7 milliarder kroner, og har i dag over 10.000 medarbeidere.
■ Konsernet er organisert med fire segmenter inndelt i syv regioner. Hovedkontoret ligger i Sandefjord.

■ Gleditsch-familien er majoritetseier i Jotun, mens Orkla sitter med 42,5 prosent av aksjene.

jotun
ntnu
morten fon
christer øpstad
øyvind gregersen
Nyheter
Industri