Sterke tall fra Kongsberg Gruppen

Kongsberg Gruppen leverte et sterkt tredje kvartal med en EBITDA-margin på 15,8 prosent. 

Konsernsjef Geir Håøy i Kongsberg Gruppen. Foto: NTB
Industri

Driftsinntektene til Kongsberg Gruppen  endte på 5,8 milliarder kroner, mot 5,83 milliarder kroner i tredje kvartal i 2019. Samtidig er EBITDA-marginen kraftig forbedret til 919 millioner kroner, mot 496 millioner i samme periode i fjor, går det frem av kvartalsrapporten. 

Det tilsvarer en EBITDA-margin på 15,8 prosent, mot 8,5 prosent i tredje kvartal i 2019. Resultatet gjorde et kraftig hopp til 455 millioner kroner, mot 115 millioner i samme periode i fjor. 

Styret har besluttet å utbetale et tilleggsutbytte på 10 kroner pr. aksje, totalt 1,8 milliarder, og iverksetter et tilbakekjøpsprogram på inntil 200 millioner kroner av egne aksjer.

«Iverksatte tiltak har gitt ønsket effekt og bidrar til høye marginer i kvartalet. Vi har også lykkes godt med integrasjonen av Commercial Marine (CM). Siden overtakelsen har vi levert positive og forbedrede resultater på den oppkjøpte virksomheten, som følge av kostnadssynergier og mersalg fra den utvidede porteføljen», uttaler konsernsjef Geir Håøy i Kongsberg Gruppen i en børsmelding. 

Håøy forventer god ordreinngang, spesielt på forsvarssiden, i kvartalene fremover. 

Les hele kvartalsrapporten her

Kongsberg Gruppen

(Mill. kr)3. kv./203. kv./19
Driftsinntekter5.8025.833
Driftsresultat595193
Resultat før skatt566108
Resultat etter skatt455115
kongsberg gruppen
KOG
Nyheter
Industri
Børs