Nel vil bli enda rødere

Nel taper flere titalls millioner kroner på driften i kvartalet. Og resultatene vil svekke seg ytterligere de neste kvartalene.

KJEDELIG KVARTAL: Det skjedde lite i tredje kvartal for Nel og konsernsjef Jon André Løkke, men den seneste måneden har aktiviteten tatt seg opp. Foto: Iván Kverme
Industri

– Vi bygger opp en organisasjon for å ta i mot stadig flere og større prosjekter. Det vil også påvirke vårt driftsresultat fremover, sier konsernsjef Jon André Løkke til Finansavisen etter torsdagens kvartalspresentasjon.

I et litt kjedelig kvartal, som Løkke kalte det, endte Nels   salgsinntektene på 148 millioner kroner. Driftsresultatet endte på minus 116 millioner, en forverring fra minus 48 millioner i samme periode i fjor.

Dette inkluderer en regnskapsmessig nedskrivning av aktiverte utviklingskostnader på nesten 50 millioner kroner.

Bortsett fra regnskapsmessig nedskrivning besto mye av det økte driftsunderskuddet av at inntektene i kvartalet sto stille, mens personalkostnadene økte. Hittil i år har selskapet brukt 234 millioner kroner på sine ansatte, en oppgang på 60 millioner fra samme periode i fjor. Og mer vil det bli:

– Våre økte kostnader fremover er todelte, forklarer Løkke.

Herøya nærmer seg

Han viser til at den nye elektrolysørfabrikken på Herøya er i ferd med å ta form. Går alt etter planen vil testproduksjonen starte opp mot slutten av andre kvartal neste år, og kommersiell drift i tredje.

– Vi har begynt å ansette medarbeidere med tanke på produksjonsstarten. Disse må trenes opp, og vi driver nå å simulerer produksjon der, sier Løkke.

Den første produksjonslinjen som kommer i drift vil være på 500 megawatt (MW). Det er fem ganger mer enn fjorårets totale globale etterspørsel. 

Totalt er det plass til fire linjer på fabrikken, det vil si en produksjonskapasitet på 2 gigawatt (GW).

Utvider staben

– Vi blir stadig mer sikre på at etterspørselen snart vil ta av, sier Løkke.

Derfor er Nel også i ferd med å øke bemanningen i hele selskapet, inkludert hovedkontoret. Det vil i en periode bidra til å dra kostnadene opp og resultatene ned.

Han ansatte nylig en HR-direktør og skal også ruste opp diverse støttefunksjoner, som blant annet regnskap og jus. I tillegg skal det på plass en stor stab for å håndtere de store ordrene som kommer.

– De neste par årene må vi rekruttere noen titalls godt kvalifiserte seniorpersoner til dette arbeidet. Dette er dyr arbeidskraft, og vi har allerede hentet noe dyktige medarbeider fra oljesektoren, sier Nel-sjefen.

– Når vi skal ut å møte industrielle aktører som stiller med store innkjøpsorganisasjoner, må vi kunne matche dem. Da kan det ikke stille en person fra Nel med en brosjyre i baklomma, legger han til.

Storordre neste år

Den seneste uken har Nel fått en liten smakebit på hva som er i vente. 

Først inngikk selskapet en intensjonsavtale med Statkraft om et grønt hydrogenprosjekt ved Celsas stålverk i Mo i Rana. Intensjonen er å levere elektrolysører med en kapasitet på opp mot 50 MW.

Tirsdag denne uken ble de valgt som foretrukken leverandør av 20 MW i Spania med Iberdrola. Produksjonene av dette grønne hydrogenet, som skal gå til gjødselindustrien, skal etter planene starte opp i 2021.

– For å sette det litt i perspektiv blir hydrogenanlegget i Spania det største i Europa. Vi har tidligere levert kapasitet på 25 MW til et anlegg i Asia. Når det snakkes om bestillinger på flere 100 MW, blir dimensjonene noe helt annet, sier Løkke.

– Når ser du for deg at det kommer bestillinger på 100 MW eller mer?

– Det vil komme til neste år, uten at jeg nå kan si akkurat når til neste år det vil skje.

Nikola trakk ned

Nels resultatet før skatt endte på hele 629 millioner kroner i minus, hvorav 513 millioner kommer fra kursfallet i storkunden Nikola.

Nel eier 1,1 millioner aksjer i det amerikanske selskapet som har planer om å revolusjonere tungtransportbransjen med sine hydrogendrevne lastebiler.

Ved utgangen av kvartalet satt selskapet på en kontantbeholdning på over 2,5 milliarder kroner.

Torsdag ettermiddag var Nel-aksjen ned 4,5 prosent til 18,90 kroner. Det priser selskapet til 26,5 milliarder kroner.

Nel

(Mill. kr)3. kv./203. kv./19
Driftsinntekter147,7148,9
Driftsresultat−116,3−48,4
Resultat før skatt−628,6−34,3
Årsresultat−626,7−32,4