– ESG-driveren blir bare sterkere og sterkere

Hexagon-sjef Jon Erik Engeset merker at verden vil kutte utslippene. I USA leder store selskaper som Amazon og UPS an i utviklingen.

GODE UTSIKTER: Ifølge konsernsjef Jon Erik Engeset vil de fleste områdene til Hexagon gjøre det bra til neste år. Foto: Iván Kverme
Industri

– Vi er veldig godt fornøyd med tredje kvartal, omstendighetene tatt i betraktning. Spesielt i Agility er volumene høye og lønnsomheten god, sier konsernsjef Jon Erik Engeset i Hexgon.

Gasstankprodusenten hadde i tredje kvartal inntekter på 770 millioner kroner, og et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 65 millioner. Sammenlignet med samme periode i fjor var inntektene uendret, mens driftsresultatet var 16 millioner høyere.

I dette kvartalet var det spesielt forretningsområdet Agility som gjorde det bra. Her produseres tanker til trailere og busser som går på naturgass eller biogass.

– I USA skjer det nå et markant skifte blant de store aktørene. Selskaper som Amazon og UPS har forpliktet seg til store utslippsreduksjoner. Vi ser at ESG-driveren blir bare sterkere og sterkere, sier Engeset.

– Dette vil etter hvert også slå igjennom hos de litt mindre aktørene, legger han til.

Kursoppgang

Av Hexagons samlede inntekter på 805 millioner kroner, før elimineringer, sto Agility for 540 millioner. EBITDA i dette området var på 92 millioner.

– For tiden leverer vi mange tanker til tunge trailere i USA. Bussegmentet i Europa går også veldig bra, mens coronasituasjonen har gjort det litt mer ruglete i Nord-Amerika. Vi tror imidlertid at bussmarkedet i USA vil hente seg inn igjen til neste år, sier Engeset.

Markedet tok godt imot kvartalsrapporten, og sendte aksjen rett opp like etter at børsen åpnet. 

TRE TING: Kan forklare oppgangen i Hexagon fredag, ifølge analytiker Jonas Meyer i SpareBank 1 Markets. Foto: Ornelund

– Hexgaon leverte litt bedre tall enn vi hadde ventet, samtidig som guidingen for fjerde kvartal var god. I tillegg meldte Purus om to spennende kontrakter, sier analytiker Jonas Meyer i SpareBank 1 Markets.

Utover ettermiddag falt aksjen tilbake og var ned 0,3 prosent til 46,34 kroner et par timer før Oslo Børs stengte.

Øker kapasiteten

– Vi synes det ser bra ut for fjerde kvartal, og ikke minst inn i 2021. Agility går nå for full kapasitet. Vi har noen kapasitetsøkninger gående, men disse vil først få effekt fra andre kvartal neste år, sier Hexagon-sjefen.

Det som trakk ned i kvartalet var mobile pipeline-segmentet på grunn av pandemien og laber olje- og gassaktivitet onshore i Nord-Amerika.  

Markedet for komposittanker til lette kjøretøy var også svakt, hovedsakelig fordi Volkswagen, som er den største aktøren, har flyttet produksjonen til en ny fabrikk.

– I 2019 leverte det segmentet en EBITDA på over 100 millioner kroner, mens det i år blir tap. Vi regner imidlertid med å tjene penger igjen fra og med fjerde kvartal, og at vi er tilbake i normalt gjenge i 2021, sier Engeset.

Ekstremt lyse utsikter

I tillegg fortsetter penge å renne ut av Purus, som er Hexagons virksomhetsområde for nullutslippsteknologi. I kvartalet var EBITDA minus 41 millioner kroner.

Denne delen skal skilles ut i et egent selskap og noteres på Merkur Market før jul. Dette arbeidet går som planlagt, sa Engeset på presentasjonen.

Fredag meldte Hexagon at Purus hadde fått to kontrakter. Det første er med Toyota-selskapet Hino Trucks, og er på systemer til tre batteridrevne lastebiler. 

– Vi setter sammen drivverket og integrerer det med batteripakken, brenselcellen og styringssystemer, sier Engeset.

Den andre kontrakten er med Stadler Rail og gjelder utvikling av tanker til det første pendlertoget som drives frem av hydrogen i USA.

– Vi ser at hydrogenmarkedet bygger seg opp, og at antallet aktører bare øker og øker. Budskapet er imidlertid fortsatt at vi må inn i 2024 før det blir ordentlige volumer. Til gjengjeld er utsiktene derifra ekstremt lyse. Derfor er det viktig å posisjonere seg nå, sier Engeset.

Hexagon

(Mill. kr)3. kv./203. kv./19
Driftsinntekter770770
Driftsresultat4−11
Resultat før skatt−772
Resultat etter skatt−4656