Voldgift om ombyggingsoppdrag

Fosen Yard og Hurtigruten krangler om det økonomiske oppgjøret for oppdrag verftet har utført for rederiet. Nå møtes partene i voldgiftsretten.

STORE SMIL I 2015, VOLDGIFT NÅ: Avtalen mellom Hurtigruten og Fosen Yard ble offentliggjort for fem år siden. På bildet (fra venstre) Hurtigrutens konsernsjef Daniel Skjeldam, verftsdirektør Anders Straumsheim og daværende ordfører i Rissa kommune Ove Vollan foran «Polarlys». Foto: Hurtgruten
Industri

Fredag skulle det holdes et planleggingsmøte i erstatningssaken i Oslo tingrett, men det ble utsatt. Prosessfullmektig for Fosen Yard er Lars Inge Ørstavik i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig i Bergen. Prosessfullmektig for Hurtigruten er Mathias Tveten i Ro Sommernes i Oslo.

I to omganger har skipsverftet Fosen Yard vunnet store oppdrag for Hurtigruten. Sist skjedde det i mai 2018, da det ble avtalt at «Richard With» og «Nordlys» skulle gjennomgå totaloppgraderinger på verftet.

I etterkant er denne avtalen utvidet til også å omfatte skipene «Vesterålen» og «Finnmarken» med levering av sistnevnte i mars i år.

Kontrakten med Hurtigruten sikret arbeid ved trøndelagsverftet gjennom lengre perioder både høsten 2018, i mye av 2019 og inn i 2020. 

Forsinkelser med betaling

Av Fosen Yard Holdings konsernregnskap for 2019, som ble dagbokført i Brønnøysundregistrene sent torsdag, fremgår det at verftsselskapet ved årsskiftet hadde utestående fordringer på vel 220 millioner kroner. Det var nær 158 millioner kroner mer enn ett år tidligere.

SIKRER MER JOBB: Nylig vant Fosen-verftet oppdraget med ferdigstillelse av en roll on/roll off bil- og passasjerferge for Siem-gruppen. Den sikrer sysselsettingen både på verftet og i designselskapet i vinter. Foto: Tore Mollan

Samtidig hadde den kortsiktige gjelden steget omtrent tilsvarende og utgjorde pr. 31. desember i fjor 293 millioner kroner.

Mye av dette er knyttet til varer og innkjøp i forbindelse med fire store prosjekter som verftet var igang med mot slutten av 2019.

Pr. 31. desember beløp utestående kundefordringer seg til 94,6 millioner kroner, som var 60,6 millioner kroner mer enn på samme tid året før.

Av regnskapet fremgår det at verftet har opplevd store forsinkelser med innbetaling av sluttoppgjør på leverte prosjekter.

Disse tvistene skal behandles i voldgiftsretten i november i år og september neste år. Selskapet har ifølge notene gjort enkelte avsetninger etter forsiktighetsprinsippet i påvente av domsavsigelser. 

Blant dommerne i voldgiftsretten som skal avsi kjennelse i striden mellom Fosen Yard og Hurtigruten er lagmann Eirik Akerlie i Borgarting lagmannsrett. Det viser sidegjøremålsregisteret i Norges domstoler.

– Grunnløst

I høst skrev avisen Nordlys at Fosen Yard hadde stevnet Hurtigruten med krav om betaling av opp mot 100 millioner kroner. Årsaken skulle være at Fosen Yard mener det ikke hadde fått oppgjør for arbeidene verftet hadde utført.

«Hurtigruten og Fosen Yard er uenige om sluttoppgjøret og betalingene for ombygging av to skip og forberedelser til andre prosjekter. Som følge av uenigheten har Fosen Yard også saksøkt styremedlemmene og selskapene med krav om erstatning for brudd på avtalene», skrev juridisk direktør Martin Karset i Hurtigruten i et svar til Nordlys i august.

Og fortsatte:

«Vi mener at erstatningskravet er grunnløst. Vi i Hurtigruten mener at Fosen Yard har krevd for mye penger for de utførte arbeidene, og at Hurtigruten har et motkrav som følge av at vi har betalt for mye».

Fosen Yard-sjefen Anders Straumsheim vil ikke kommentere saken og nøyer seg med å vise til informasjonen som fremgår av fjorårsregnskapet.

– Jeg har ingen kommentarer ut over det styret skriver i årsberetningen og regnskapet, sier han.

Fra minus til pluss

I fjor kom driftsinntektene i Fosen Yard-konsernet opp i vel 750 millioner kroner. Verftet satt igjen med et resultat på 20 millioner kroner før skatt - omtrent like mye som det tapte året før. Ved årsskiftet var den bokførte egenkapitalen i Fosen Yard Holding 35 millioner kroner.

Hurtigruten har vært en viktig kunde for verftet etter at driften ble gjenopptatt etter konkursen i 2015.

De siste årene har verftet blant annet stått for ombygging og ferdigstillelse av Hurtigrutens nye ekspedisjonsskip «Spitsbergen», totaloppussing av hurtigruteskipene «Kong Harald», «Polarlys», «Nordkapp», «Nordnorge», «Vesterålen» og «Finnmarken», foruten oppgraderingen av «Richard With» og «Nordlys».

Arbeidet med de fem førstnevnte skipene var tidligere oppgitt å skulle koste 550 millioner kroner.

I tillegg til vedlikehold, ombygging, prosjektering og bygging av skip, satser Fosen også på havbruk og pilotprosjekter innen stålmerder for lakseoppdrett, service for laksetransportskip og bygging av servicebåter.

Siem-oppdrag

Av driftsinntektene i fjor gjaldt hovedtyngden, 434 millioner kroner, ombygging, design og vedlikehold av skip og 296 millioner kroner bygging av merder. Det ble blant annet levert laksemerder til Midt-Norsk Havbruk og Aquatraz pluss to taretrålere til selskapet Nurtimar. Året før var de tilsvarende tallene henholdsvis 336 og 77 millioner kroner.

Ved datterverftet i Bremen i Tyskland bygges det nå et nytt oppdrettsanlegg dimensjonert for værharde områder til havs, Arctic Offshore Farming, for Norway Royal Salmon.

Sammen med ombygging av to brønnbåter og ferdigstillelse av en stor passasjerferge for et selskap som kontrolleres av Kristian Siem sikrer det sysselsettingen et godt stykke inn i neste år. Jobben med Siem-båten er nettopp avtalt og passer godt siden verftet hadde mye ledig kapasitet.

I kjølvannet av coronapandemien i midten av mars ble den vesentlige delen av ordrereserven i datterselskapet Fosen Design og Solution kansellert og 19 av de ansatte i dette selskapet permittert. Ytterligere 95 ansatte i verftsdelen Fosen Yard ble også berørt av permitteringer, men de fleste er nå tilbake i full jobb igjen.

Anders Straumsheim er største eier i Fosen Yard Holding med 50,8 prosent av aksjene.

Trygve Hegnar, ansvarlig redaktør og eier av Finansavisen, er styreleder og eier 5 prosent av Hurtigruten gjennom sitt investeringsselskap Periscopus.

FOSEN YARD HOLDING

(Mill.kr.)20192018
Driftsinntekter753,3425
Driftsresultat22,1−20,9
Resultat før skatt20,2−20,1
Årsresultat15,3−16,9
Bokført egenkap.3519,8
fosen yard
hurtigruten
anders straumsheim
daniel skjeldam
martin karset
nordlys
midt-norsk havbruk
norway royal salmon
kristian siem
nutrimar
mathias tveten
lars inge ørstavik
Nyheter
Shipping
Reiseliv
Industri