Kan nå milliardmålet tidligere enn planlagt

Endúr har hatt som mål å nå en omsetning på minst 2 milliarder kroner i 2022. Det kan skje raskere enn planlagt.

SATSINGSOMRÅDE: Endúr-selskapet Sjøsterk fikk kontrakt på tre fôrlektere for til sammen 80 millioner kroner i tredje kvartal. Foto: Endúr
Industri

Endúr er i ferd med å bygge seg opp igjen på restene av Bergen Group, der målet er å bli en ledende leverandør av marine tjenester i Norge.

Etter fusjon og oppkjøp ligger konsernet i år an til å omsette for for rundt 1 milliard kroner.

Den uttalte ambisjonen er at selskapet skal ha en omsetning på mellom 2 og 2,5 milliarder kroner i 2022, men det kan allerede ha siktet seg inn mot nye oppkjøpsmål som fremskynder planen.

«Den opprinnelige tidsplanen på to år ser noe lang ut – det er realistisk å sikre seg nye, store mål av høy kvalitet raskere enn to år», skriver Endúr i en børsmelding fredag.

STORE VEKSTAMBISJONER: Konsernsjef Hans Petter Eikeland i Endúr. Foto: Bergen Group

Det lyktes ikke Finansavisen å få en kommentar fra konsernsjef Hans Petter Eikeland.

Vokser gjennom oppkjøp

Det er uansett ingen tvil om at selskapet er på rett vei mot målet om å bli en ledende leverandør av tjenester innen marin infrastruktur og akvakultursektoren.

Endúr alene hadde en omsetning på knappe 400 millioner kroner i fjor. Tidligere i år fusjonerte selskapet med Oceano, og i forrige måned ble BMO Entreprenør kjøpt opp. Det siste oppkjøpet vil alene løfte omsetningen til konsernet med nesten en halv milliard kroner.

Denne uken hentet Endúr 125 millioner kroner som delvis finansiering av oppkjøpet. 

I emisjonen deltok blant annet investorene Arne Blystad, Ketil Skorstad og Kristian Lundkvist, som alle er blant de største aksjonærene i selskapet.

Tapte penger

I årets tredje kvartal er ikke Oceano eller BMO Entreprenør konsolidert inn i regnskapene.

Endúr alene hadde en omsetning på 75,7 millioner kroner i kvartalet, en økning på 5,3 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Endúr har et mål om en EBITDA-margin på 10–12 prosent, men dette var selskapet  langt unna i tredje kvartal.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger og før spesielle poster (justert EBITDA) var på -4,3 millioner kroner. Det er likevel på linje med det Endúr varslet i oktober.

«Endúr har opplevd midlertidig svikt i ordreinngangen som følge av Covid-19 og utfordringer knyttet til enkelte prosjekter, noe som påvirker marginene som en engangseffekt», opplyste selskapet i en børsmelding i forrige måned.

For 2020 som helhet venter Endúr en justert EBITDA-margin på 7–8 prosent, inklusive Oceano og BMO Entreprenør.

Endúr

(Mill. kr)3.kv/203.kv/19
Driftsinntekter75,771,9
Driftsresultat−9,51,7
Resultat før skatt−11,40,3
Resultat etter skatt−11,9−0,1

Anbudsaktiviteten opp

Ved utgangen av kvartalet hadde Endúr en ordrereserve på 419,6 millioner kroner.

Så langt i fjerde kvartal har Endúr og BMO Entreprenør signert nye kontrakter innen marin infrastruktur og akvakultursektoren for til sammen mer enn 150 millioner kroner. Senest denne uken ble BMO Entreprenør tildelt en stor fergekai-kontrakt av Vestland fylke til en verdi på 40 millioner kroner.

Ifølge Endúr har anbudsaktiviteten i både offentlig og privat sektor tatt seg opp etter en relativt rolig periode.

endur
kvartalsresultat
hans petter eikeland
Nyheter
Transport
Sjømat
Industri
Børs