Stavanger-investor lemper ut aksjer

Ertvaag-familiens investeringsselskap Camar AS reduserer sin eierandel i Scana.

SELGER: Camar AS, representert ved daglig leder Sindre Ertvaag, har redusert sin eierandel i Scana. Foto: Ertvaag
Industri

Camar AS har solgt 7,2 millioner aksjer i Scana  til en gjennomsnittskurs på nesten 2,7 kroner stykket, tilsvarende 19,4 millioner kroner. Etter denne transaksjonen har Camar AS 16,1 millioner aksjer i Scana, tilsvarende en eierandel på 14,99 prosent.

Torsdag omsettes aksjen for 2,58 kroner, ned 19,4 prosent. Hittil i år har aksjen gått opp 222 prosent.

Camar AS er primærinnsider i Scana grunnet representasjon i Scanas styre. Sindre Ertvaag, sønn til John Arild Ertvaag, er daglig leder i det Stavanger-baserte investeringsselskapet. De to eier selskapet sammen med Sindres søstre Silje og Stine.

Scana presenterte sine tredjekvartalstall 30. oktober. Covid-19 og lavere oljepris la en demper på aktiviteten i markedene som Scana opererer i. Det bidro til lavere inntekter for det maritime industriselskapet. God kostnadskontroll og sluttføringen av større prosjekter bidro imidlertid til at resultatene gjorde et solid hopp.

Scana

(Mill. kr)3. kv./203. kv./19
Driftsinntekter64,989,7
Driftsresultat13,16,4
Resultat før skatt9,1-0,7
Resultat etter skatt42-0,7
sindre ertvaag
john arild ertvaag
camar
scana
Nyheter
Industri
Børs