Vard i break-even

Etter store tap i fjor har verftsgruppen Vard så langt i år klart å levere et null-resultat før avskrivninger og finanskostnader.

GIR OPPDRAG OGSÅ I NORGE: Vards verft i Vietnam skal levere åtte nybygg til Ocean Infinity. Deler av leveransene kommer fra norske bedrifter. Foto: Vard Design
Industri

Regnskapet for Vard Group etter de ni første månedene av 2019 viser ifølge morselskapet, den italienske verftsgruppen Fincantieri, et EBITDA-resultat i break-even, mot et betydelig negativt bidrag på samme tid i fjor.

Ved utgangen av tredje kvartal hadde Vards divisjon for offshore- og spesialskip bestillinger på nybygg for totalt 712 millioner euro, tilsvarende 7,6 milliarder kroner, ned fra 833 millioner euro på samme tid i fjor.

Det var status etter at gruppen hadde levert seks nybygg i løpet av de ni første månedene av året.

Storordre fra USA-selskap

Det er langt mellom nye kontrakter i skipsbyggingsindustrien for tiden. Verftene som leverer offshore- og spesialskip hadde pr. utgangen av september sikret to nye kontrakter til en samlet verdi av 182 millioner euro. 

Men mandag hanket Vard-gruppen for andre gang på kort tid inn en ny ordre til sitt datterverft i Vietnam.

Og denne gang gjelder bestillingen åtte søsterfartøyer av typen flerbruksskip som blant annet skal benyttes ved innsamling av data på havbunnen. Oppdragsgiver er det amerikanske selskapet Ocean Infinity, som fra før av eier og driver en flåte av fjernstyrte undervannsroboter.

Nybyggene leveres med design- og teknologiløsninger som tilrettelegger for fjernstyring fra land, drift med redusert eller ingen bemanning og innføring av alternativt drivstoff som grønn ammoniakk. Vard Vung Tau i Vietnam bygge fartøyene.

Design og engineering av den nye skipstypen Vard 9 60 leveres av norske Vard Design, mens kontrollsystemene utvikles hos Vard Electro i Ålesund. Ifølge informasjonsdirektør Hege Anita Akselvoll vil flere norske underleverandører få oppdrag i forbindelse med byggeprosjektet.

FORNØYD VERFTSSJEF: Alberto Maestrini har nettopp overtatt dobbeltrollen som styreleder og adm. direktør i Vard Group i Ålesund. Foto: Fincantieri

– Et nytt segment

De 78 meter lange fartøyene skal ferdigstilles i perioden fra midten av 2022 til slutten av 2023.

Vard-sjefen Alberto Maestrini er godt fornøyd med å ha sikret seg den nye ordren.

– Sammen med Ocean Infinity tar vi ett stort steg inn i et nytt segment ved å utvikle og tilby skip som er forberedt for fremtiden. Dette er i tråd med vår strategi for innovasjon og bærekraft, sier Maestrini.

Fartøyene er designet for lavt karbonavtrykk og er blant de første som forberedes for grønn ammoniakk som drivstoff med brenselscelle og batteriteknologi.

Ifølge Akselvoll er partene enige om ikke å offentliggjøre kontraktsverdien.

Ocean Inifinty var engasjert i det resultatløse søket etter Malaysia Airlies flight 370 tidlig i 2018. For to år siden lokaliserte selskapet ved bruk av spesialskipet «Seabed Constructor» den argentinske ubåten «ARA San Jian», som hadde forsvunnet et år tidligere.