AqualisBraemar dobler størrelsen

Det marine konsulentselskapet AqualisBraemar har hentet 135 millioner kroner i en emisjon for å kjøpe London-baserte LOC Group. Selskapet blir dobbelt så stort.

VIL GJØRE MER GRØNT: Styreleder Glen Rødland i AqualisBraemar sikter mot at 50 prosent av selskapets inntekter vil komme fra fornybar energi i 2025. Foto: Iván Kverme
Industri

I fjor sommer fullførte Aqualis  oppkjøpet av Braemar.

Nå kjøpes en ny konkurrent.

– Vi har et mål om at 50 prosent av inntektene skal komme fra fornybar energi i 2025, sa styreleder Glen Rødland i AqualisBraemar da han presenterte oppkjøpet mandag.

AqualisBraemar leverer konsulenttjenester til offshore-, shipping-, olje og gass- og fornybarindustrien, og kjøper nå det London-baserte ingeniørkonsulenttselskapet LOC Group, som eies av blant andre investeringsselskapet Bridgepoint.

Det sammenslåtte selskapet vil få 880 ansatte på 85 kontorer i 39 land over hele verden, noe som betyr en dobling fra i dag.

På proforma-basis hadde de to en samlet omsetning på 139 millioner dollar siste 12 måneder, med et driftsresultat før av- og nedskrivninger på 12,5 millioner. Til sammen har de en ordrebok på 83 millioner dollar. Selskapet vil være i en nettokontantposisjon når transaksjonen er gjennomført.

Grønn vekst

Rødland forklarer oppkjøpet med en rekke faktorer, blant annet et ønske om å konsolidere bransjen, oppnå kostnadssynergier og få en mer effektiv bruk av kapitalen. De årlige kostnadssynergiene har selskapet beregnet til 3,5 millioner dollar. I tillegg håper det få få inntektssynergier. Selskapene er i stor grad komplementære, ifølge styrelederen, der LOC har størst tilstedeværelse i Europa, mens AqualisBraemar er sterkest i Asia og Midtøsten.

Det som likevel kanskje veier tyngst er ønsket om å vokse innen fornybarsektoren. I dag kommer rundt 20 prosent av det kombinerte selskapets inntekter fra denne sektoren.

– Strategien er klar. Vi ønsker å vokse gjennom ekspansjon i den raskt voksende offshore fornybarindustrien og utnytte vår posisjon innen shipping, olje og gass for å støtte denne energitransformasjonen, uttaler AqualisBraemar-sjef David Wells i en pressemelding.

NOTERT: AqualisBraemar-sjef David Wells ringte Aqualis inn på børs i 2014. Foto: Eivind Yggeseth

Gjennomførte emisjon

Oppkjøpet gjøres opp med 20,2 millioner dollar i kontanter og 2 millioner tegningsretter.

Dette finansieres ved kombinasjon av 5 millioner dollar fra eksisterende kontantbeholdning, en bankfasilitet på 15 millioner med Nordea og provenyet fra en emisjon på 15 millioner dollar (135 millioner kroner) som ble fullført til 6,10 kroner pr. aksje mandag. Clarksons Platou Securities var tilrettelegger av emisjonen.

Deler av finansieringen vil bli brukt til å refinansiere noe av LOCs nåværende gjeld på 12 millioner dollar og for å dekke andre kostnader.

Aqualis, som har vært notert på Oslo Børs siden 2014, steg over 20 prosent til 8 kroner mandag ettermiddag.