Emisjon i Bewi

Bewi vurderer en emisjon på 75 millioner kroner. 

HENTER PENGER: Administrerende direktør Christian Bekken (til venstre) ønsker frisk kapital. Foto: Bewi
Industri

Emballasje- og isolasjonselskapet Bewi BEWI-ME ønsker, ved hjelp av Nordea Bank og SpareBank 1 Markets, å gjennomføre en rettet emisjon på opptil 75 millioner kroner.

Pengene skal brukes til å redusere nettogjelden og å styrke den økonomiske fleksibiliteten i selskapets oppkjøpsstrategi.

Emisjonen vil være rettet mot norske og internasjonale institusjonelle investorer, hvor det laveste tegningsbeløpet er på 100.000 euro.

Frøya Invest AS, selskapets største aksjonær, har på forhånd forpliktet seg til å kjøpe aksjer for 42,78 millioner kroner, hvilket tilsvarer Frøya Invests’ pro rata-andel i selskapet på 57,04 prosent.

bewi
BEWI-ME
Nyheter
Industri
Børs