Bewi-emisjon i boks

Hentet 75 millioner kroner. 

Administrerende direktør Christian Bekken og Bewi-gründer Svenn Bekken.  Foto: Bewi
Industri

Rett etter børsslutt onsdag meldte Bewi at det var på jakt etter opptil 75 milliomer kroner gjennom en rettet emisjon. Før klokken 22 onsdag kveld var emisjonen i boks. 

Nettoprovenyet skal brukes til å redusere nettogjelden og sikre større finansiell fleksibilitet. 

Pengene hentes gjennom å utstede omlag 3,6 millioner nye aksjer til en emisjonskurs på 21 kroner.  Grunnet stor etterspørsel i den rettede emisjonen ble det ikke tildelt noen aksjer til Bekken-familiens Frøya Invest, heter det i meldingen. 

Nyheter
Industri
Børs