Havyard vil børsnotere datterselskaper

Verftsgrupen Havyard vurderer  å børsnotere datterselskaper på Euronext Growth neste år.

"DELES OPP": Verftsgruppen Havyard vil skulle ut datterselskaper.  Foto: Foto: Uavpic
Industri

Etter flere problemår jobber Havyard Group  med en finansiell restrukturering. 

Som en del av dette vurderer verftsgruppen nå å skille ut  eierskapet i datterselskapene Havyard Design & Solutions, Norwegian Electric Systems, Norwegian Greentech og Havyard Hydrogen i et separat, maritimt cleantech-konsern på Euronext Growth neste år.

«Havyard ser et betydelig markedspotensiale for disse forretningsområdene fremover. Ved å samle disse virksomhetene i et separat og fokusert konsern vil man være godt posisjonert for å ta en ledende rolle i det maritime grønne skiftet,» skriver Havyard i kvartalsrappoten som ble lagt frem torsdag ettermiddag.

Har tilslutning fra långiverne

Selskapet opplyser at det har fått prinsipiell tilslutning fra de sikrede långiverne til å jobbe videre med en slik omstrukturering. 

En gjennomføring ventes i løpet av første kvartal 2021. Havyard vil fortsette som en majoritetseier i det nye selskapet.

Ved utgangen av tredje kvartal var Havyard i brudd med sine lånevilkår.

I september ble det enighet om utsettelse av forfall av et obligasjonslån til desember 2020 og  utsettelse av avdrag på lån til DNB. Selskapet jobber med å utsette dette ytterligere.

Pluss

Av inntekter på 511 millioner kroner i tredje kvartal, satt verftsgruppen igjen med et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 19 millioner.

«Konsernets driftsresultat viser at prosjektutviklingen ved skipsverftet er under kontroll, på tross av Covid-19 utbrudd blant egne ansatte og ansatte hos underleverandører,» skriver selskapet i kvartalsrapporten.

Havyard Group

(Mill. kr)3.kv/203.kv/19
Driftsinntekter511326
Driftsresultat9−186
Resultat før skatt49−233
Resultat etter skatt42−248
havyard
hyard
Nyheter
Industri
Børs