Pengemaskin går på børs

Rana Gruber tjener rekordhøye 600 millioner kroner i år, og går mot 800 millioner neste år. Nå tar tre nordlendinger selskapet på børs med prising på 3 milliarder.

SKAL PÅ BØRS: Gunnar Moe, adm. direktør Rana Gruber Foto: Rune Eidissen
Industri

Knallsterke priser på jernmalm, og særlig skyhøye fremtidspriser både på stål og jernmalm gjør at Rana Gruber går mot tidenes inntjening. Nå har selskapet engasjert DNB Markets, SpareBank 1 Markets og Clarkson Platou til å ta selskapet på børs.

– Vi undersøker muligheten for børsnotering på Euronext Growth før vi relativt kort tid senere skal på Oslo Børs, sier adm. direktør Gunnar Moe.

Så sent som i fjor høst måtte selskapet hente kapital fra eierne som følge av brudd på lånevilkårene. Nå renner pengene inn i selskapet.

Galopperende fremtidspriser har gjort at gruveselskapet har måttet oppjustere prognosene midt i jakten på hjørnestensinvestorer. Samtidig har internasjonale aktører meldt interesse, og bedt om mer tid.

Stålverkene tror på mangel på jernmalm, og legger inn ordrer langt frem i tid som følge av utsikter til knappet i 2021 og 2022
Gunnar Moe, Rana Gruber

– Vi var klar over at vi var sent ute, og at det kunne bli kort tid frem mot jul, så vi har valgt å gi investorene den tiden de ber om, og skyve noteringen til etter jul, sier Moe.

Han avviser at beslutningen om å skyve børsnoteringen til etter jul har med manglende interesse for ikke-grønne selskaper å gjøre.

GULL VERDT: Jernmalmen som vinnes ut i Rana Gruber prises så høyt at selskapet som i fjor brøt lånevilkårene er blitt en pengemaskin som skal på børs. Foto: Ole Martin Krokstrand

– Det er riktig at prosessen har tatt lenger tid enn forventet, men Rana Gruber er den jernmalmprodusenten i verden med lavest CO2-avtrykk.

Knapphet på jernmalm

Utsettelsen er likevel ingen ulempe, for Rana Gruber går mot rekordår i år med driftsresultat på 600 millioner kroner. Nylig oppdaterte prognoser tilsier 800 millioner neste år etter prisene på jernmalm har hevet seg kraftig.

Det vil bli enorm aktivitet på infrastrukturprosjekter over hele verden som legger press på prisene på stål og jernmalm
Gunnar Moe, Rana Gruber

– Spotprisene på jernmalm har vært volatile, men er nå stabilt høye 10 til 15 prosent høyere enn tidligere. Den store forskjellen er imidlertid at fremtidsprisene har hevet seg 20 til 25 prosent både på jernmalm og stål

– Stålverkene tror på mangel på jernmalm, og legger inn ordrer langt frem i tid som følge av utsikter til knappet i 2021 og 2022, sier Moe.

– Vi har ekstremt gode tall for øyeblikket, og får rekordresultat i 2020 Mye tyder også på betydelig bedre i 2021, så vi har ikke hast når store internasjonale investorer ber om tid så blir det feil ikke å gi dem det. I tillegg er det en faktor at bedringen i jernmalmmarkedet har gjort at tallene vi har lagt frem for investorer allerede har endret seg, sier Moe.

Nedsalget kan bli opp mot 50 prosent, men det vil fortsatt være et solid nord-norsk eierskap
Gunnar Moe, Rana Gruber

– Det vil bli enorm aktivitet på infrastrukturprosjekter over hele verden som legger press på prisene på stål og jernmalm. Med dagens forwarrdpriser ligger det an til betydelig bedre i 2021 enn 2020 som var all time high.

4-doblet verdi på ett år

Gruveselskaper prises imidlertid ikke som ESG-aksjer. Her snakker vi multiplikator på moderate 4 til 5 ganger driftsresultatet, hvilket gir en verdi av det nærmest gjeldfrie selskapet på 3 milliarder.

– Det er ikke noe kapitalbehov i Rana Gruber, så dagens aksjonærer legger opp til å selge en betydelig del av aksjene. Nedsalget kan bli opp mot 50 prosent, men det vil fortsatt være et solid nord-norsk eierskap, sier Moe.

Forutsatt en prising på 3 milliarder kroner gir det et aksjesalg på opp mot 1,5 milliarder kroner fra eierne som står bak eierselskapet LNS Mining. Bak dette står LNS Eiendom, eiet av Frode Nilsen med familie, med 67 prosent, KAGE Group som er eiet av Roger og Kristian Adolfsen, Even Carlsen og Benn Eidissen med 27 prosent, og Andreas Haugen med 7 prosent. Haugen kom inn som ny eier i fjor høst da det ble gjort en emisjon på 150 millioner kroner ved at hver av de tre eiergrupperingene skjøt inn 50 millioner kroner basert på en prising på 750 millioner. Nå er verdien trolig fire ganger så høy.

EIERE: Kristian Adolfsen (t.v.) og Roger Adolfsen eier 27 prosent av Rana Gruber sammen med Even Carlsen og Benn Eidissen. Foto: Eivind Yggeseth

De første utvinningsrettighetene i Dunderlandsdalen i Rana ble gitt helt tilbake i 1799, og i 1901 kjøpte oppfinneren Thomas Alva Edison rettighetene. Rana Gruber ble etablert av Sydvaranger og tyske interesser i 1937. Etter krigen kjøpte staten ut tyskerne, og selskapet ble helstatlig i 1951 før selskapet ble privatisert i 1991 ved at ansatte og styremedlemmer kjøpte statens aksjer.

rana gruber
Gunnar Moe
kristian adolfsen
roger adolfsen
even carlsen
Leonhard Nilsen & Sønner
andreas haugen
breaking
Nyheter
Industri
Børs