Bewi henter enda flere millioner

Bewi henter 25 millioner kroner i emisjon. 

Administrerende direktør Christian Bekken og Bewi-gründer Svenn Bekken og Foto: Bewi
Industri

Emisjonen skjer i forbindelse med at selskapet skal noteres på hovedlisten av Oslo Børs. Selskapet emitterer opp til like under 1,4 millioner aksjer til tegningskurs 21 kroner per aksje. 

Nettoprovenyet vil benyttes til å redusere nettogjelden og sikre større finansiell fleksibilitet i forbindelse med selskapets oppkjøpsstrategi. 

Nordea og SpareBank 1 Markets samarbeider som tilretteleggere i emisjonen.

I forrige uke hentet selskapet 75 millioner kroner, men nå vil det hente ytterligere 25 millioner. 

bewi
emisjon
Nyheter
Industri
Børs