Kongsberg starter tilbakekjøp

Kongsberg Gruppen kjøper Kongsberg Gruppen-aksjer for inntil 100 millioner. Det samme gjør staten.

KJØPER TILBAKE: Kongsberg Gruppen og konsernsjef Geir Håøy. Foto: Eivind Yggeseth
Industri

I forbindelse med fremleggelsen av sterke tall og kunngjøring av ekstra utbytte i slutten av oktober, meldte Kongsberg Gruppen  også om et program for tilbakekjøp av aksjer.

Tilbakekjøpsprogrammet skal være på inntil 200 millioner kroner.

Tirsdag opplyser Kongsberg Gruppen at det er inngått en ikke-diskresjonær avtale med en tredjepart for tilbakekjøp av egne aksjer for inntil 100 millioner kroner i markedet.

Resten av tilbakekjøpsprogrammet, på inntil 100 millioner kroner ekstra, skal håndteres av staten, som eier 50,0 prosent i Kongsberg Gruppen, gjennom Nærings- og fiskeridepartementet. Staten bidrar i tilbakekjøpsprogrammet med en proporsjonal andel for å holde eierandelen i Kongsberg Gruppen uendret.

Det ventes at tilbakekjøpene vil være unnagjort senest i løpet av mars neste år.

Tilbakekjøpsprogrammet kommer i tillegg til det ordinære utbyttet på 2,50 kroner pr. aksje for 2019 samt det ekstraordinære utbyttet på 10 kroner pr. aksje. Disse ble utbetalt i mai og november.

Kongsberg Gruppen opplyser at konsernet med tilbakekjøpsprogrammet totalt vil ha tilbakebetalt inntil 2,45 milliarder kroner til aksjonærene.

KOG
tilbakekjøpsprogram
tilbakekjøp av aksjer
tilbakekjøp
nærings- og fiskeridepartementet
staten
utbytte
ekstraordinært utbytte
Nyheter
Industri
Børs