Nordic Mining-dödare fyller krigskassen

Nordic Mining-utfordrer Arctic Mineral Resources har hentet 15 millioner kroner med ABG som finansiell rådgiver, og har startet prøveboring.

– STOR AKTIVITET: – Vi avsluttet nettopp en kampanje med prøveboring, og ser frem til analysene av borekjernene, opplyser Arnold Rørholt, styreleder i Arctic Mineral Resources. Til venstre daglig leder Tore Viana-Rønningen. Foto: Anders Horntvedt
Industri

Det børsnoterte selskapet Nordic Mining   har i over 12 år jobbet med å skaffe nødvendige tillatelser til å utvinne rutil i Engebøfjellet.

Derfor overrasket det mange da et annet gruveselskap, Arctic Mineral Resources sendte ut en pressemelding 20. april 2018. 

I pressemeldingen sto det at grunneiere i Vevring, en bygd som ligger rett under Engebøfjellet, hadde overført sine rettigheter til egne mineraler, som granat, til Arctic Mineral Resources.

Den dagen falt Nordic Mining-kursen 15,7 prosent.

– Stor aktivitet og bra fremdrift

Nordic Mining har tidligere kalt utfordreren både useriøs og uærlig. Styrenestleder Kjell Roland mente selskapet ikke kom til å eksistere om to år.

Nå er det gått to og et halvt år siden Arctic Mineral Resources gjorde planene sine kjent.

– I AMR er det stor aktivitet og bra fremdrift. Vi avsluttet nettopp en kampanje med prøveboring, og ser frem til analysene av borekjernene, opplyser Arnold Rørholt (68), styreleder i Arctic Mineral Resources.

I det stille har selskapet hentet 15 millioner kroner i kapital, startet prøveboring og fått en velrenommert corporate-aktør som finansiell rådgiver.

– Det dreier seg i hovedsak om profesjonelle investorer som har både midler og evne og ressurser til å foreta egne vurderinger av de underliggende rettighetsspørsmålene. Flere av dem ønsker å delta på hele ferden frem til drift, hevder han.

– ABG Sundal Collier   har vært vår finansielle rådgiver siden tidlig i 2020. Sammen med den aksjonærbasen vi har bygget og bygger videre med ABG som finansiell rådgiver, har vi sikret løfteevne for finansiering av hele utbyggingen, opplyser Rørholt.

– Jeg kan bekrefte at vi er rådgiver til AMR. Utover det så kommenterer vi ikke kundeforhold,  skriver Harald Erichsen, partner for Investment Banking i ABG i en epost til Finansavisen.

15 millioner på bok

Ifølge dokumentasjon som er sendt inn til Brønnøysund, hentet selskapet inn 8,8 millioner kroner fra juli til september.

I tillegg skal ytterligere rundt 6 millioner kroner i frisk kapital ha kommet inn i løpet av oktober.

Blant investorene så langt finner vi:

* Robert Hermansen (81), tidligere sjef i Store Norske på Svalbard. Han har siden starten vært rådgiver for Arctic Mineral Resources.

INVESTOR OG RÅDGIVER: Robert Hermansen. Foto: NTB

* Åse Marie Helgheim Thingnes (47), som har en formue på 550 millioner kroner fra Dr. Fürst Medisinsk Laboratorium, som bestefaren og legen Ivar Helgheim kjøpte på 1980-tallet. I dag er hun grunneier i området og medeier i Arctic Mineral Resources gjennom investeringsselskapet Seriva.

INVESTOR: Åse Marie Helgheim Thingnes. Til høyre ektemannen Stian Thingnes. Foto: Anders Horntvedt

* Roger Nordahl Larsen (40), styreleder og største aksjonær i Minerals Invest. Han beskriver seg som siviløkonom med spesialisering i finans og senere master i revisjon i regnskap. 

INVESTOR: Roger Nordahl Larsen. Foto: Privat

* Tore Viana-Rønningen (39) er også sentral i selskapet, både som daglig leder og aksjonær. Han er tidligere styremedlem i konkurrenten Nordic Mining, og har jobbet med oppstart og utvikling av gruvebedrifter i et kapitalfond i London.

Håper på omgjøring av vedtak

Nordic Mining mottok i juni driftskonsesjon for Engebøfjellet.

Fra Nordic Minings side ble tildelingen omtalt som en viktig milepæl, og det ble også uttalt at alle store tillatelser dermed var på plass.

– Umiddelbart etter at driftskonsesjonen var innvilget i juni, gikk vi i gang med en kapitalinnhenting. De som gikk inn i juli satte seg inn i rettighetsspørsmålene. De kom ved egne analyser til samme konklusjoner som AMR, for deretter å investere. Flere av disse ønsker å være med videre gjennom finansiering av utbyggingen, opplyser Rørholt.

Han håper at Nærings- og fiskeridepartementet tar affære.

– Investorene har, i likhet med Arctic Mineral Resources, tillit til at departementet tar tak i rettighetsspørsmålene, påpeker Rørholt.

– Har partnere på plass

I juli 2018 hevdet Tore Viana-Rønningen at selve utbyggingen vil kreve noen hundre millioner kroner, og at selskapet ønsket å ha med etablerte og finansielt sterke gruveaktører.

Nå formulerer selskapet seg annerledes.

– Arctic Mineral Resources jakter ikke på flere industrielle samarbeidspartnere. Vi har på plass alle de samarbeidspartnerne vi har behov, inkludert en MoU på salg av all granat AMR utvinner, opplyser Rørholt.

– Av markedsmessige hensyn kan vi ikke gå ut med hvem det er, men myndighetene vet det på konfidensiell basis, legger han til.

– Både vår avtaker av granat og vår samarbeidspartner på entreprenørsiden har avtalt eller uttrykt ønske om å delta finansielt, hevder han.

– Del av større investornettverk

Roger Larsen i Minerals Invest er én av de nye investorene i Arctic Mineral Resources. Han oppgir å ha hatt økonomiroller i flere større internasjonale selskaper.

Arctic Mineral Resources

(Mill. kr)20192018
Driftsinntekter0,30,0
Driftsresultat0,0−0,1
Resultat før skatt0,0−0,1
Årsresultat0,0−0,1

– Jeg hørte Arctic Minerals Resources skulle presentere et case for en potensiell investor. Jeg ba om å få informasjon og fattet interesse for at dette kunne være et unikt case, med et solid management, opplyser han.

Disse skjøt inn penger i juni og september 2020

SelskapKontaktperson/eierBeløp i mill. kr.
Minerals InvestRoger Larsen4,2
Munky HoldingChristian Will Monsen Munkvold1,7
SerivaÅse Marie H Thingnes1,0
OleumSjur Børve0,5
EsmarRolf Eide0,5
-Snorre Nordhus0,2
-Jane Phung Myle0,2
Andre-0,4
Sum-8,8

Han beskriver at Minerals Invest er del av et større investornettverk med erfaring fra analyse av og investering i lederstyrte selskaper, slik som AMR. 

Larsen oppgir stabilt og sterkt produktmarked, solid ledelse og moderat finansieringsbehov som årsaker til at Minerals Invest investerer i Arctic Mineral Resources.