Lover superprofitt på havbunnsmineraler

Da seismikkselskapet Seabird Exploration skulle satse grønt ble havvind forkastet som ulønnsomt. I stedet satses det på et segment hvor ingen letelisenser så langt er delt ut. 

GRUVEDRIFT UNDER VANN: Green Minerals vil lete etter mineraler på havbunnen.  Illustrasjonsfoto: Siemens
Industri

For å skru seismikkselskapet i en mer bærekraftig retning satser Seabird   på havbunnsmineraler gjennom datterselskapet Green Minerals. 

– Vi vurderer hele tiden nye områder innenfor det grønne skiftet, og har ikke endelig avskrevet noen. Vi har imidlertid ikke funnet alternativer som er i nærheten av å kunne konkurrere med marine mineraler hva gjelder lønnsomhet, sier Ståle Rodahl, styreleder i både Seabird Exploration og Green Minerals. 

Rodahl vedgår at havbunnsmineraler ikke er en fornybar ressurs, men at utvinningen av disse vil gjøre selskapet til en «enabler» for det grønne skiftet. Mineraler som litium, nikkel, kobolt og kobber benyttes som råstoff blant annet i batterier som brukes i biler og skip, i vindturbiner og i forsvarsindustrien.

700 milliarder 

Ifølge en rapport fra Rystad Energy er Norge det landet i verden, etter Fiji, som har størst tilgang på havbunnsmineraler. Ressurspotensialet på norsk sokkel skal være verdt om lag 700 milliarder kroner og tilsvarer 5,5 prosent av verdens mineralressurser på havbunnen, i statsbudsjettet for neste år ønsker regjeringen å bruke 30 millioner kroner på å kartlegge forekomstene på norsk sokkel. Det er dog verdt å merke seg at Rystad-rapporten er utarbeidet på oppdrag fra blant andre Aker, Norsk olje og gass og Norwegian Forum for Marine Minerals.

VIL BRUKE 30 MILLIONER: Statsminister Erna Solberg og tidligere olje- og energiminister Terje Søviknes holder en stein av manganskorpe og sulfid. Mineralene er hentet på havdypet mellom Norge og Grønland. Foto: NTB

Selskapets egne tall indikerer over 4 milliarder kroner i årlige inntekter fra ett enkelt produksjonssystem. I tillegg, påpeker Rodahl, indikerer Rystads rapport en internrente på rundt 30 prosent for lignende prosjekter.

Dermed mener Rodahl mineralutvinning på havbunnen er en bedre investering enn for eksempel havvind og karbonfangst, til tross for at første lisens for gruvedrift på havbunnen ennå ikke er utdelt. 

Etter at Havbunnsmineralloven ble vedtatt i fjor sommer venter selskapet at de første lisensutdelingene vil finne sted i 2023. Dersom selskapet får rett i det er målet å være i gang med produksjon i 2027-2028.

– Vi antar at flinke investorer med en HP12c tilgjengelig vil klare å regne ut at prosjekter med internrente 30 prosent og en énsifret kapitalkostnad bør verdsettes høyere enn statsstøttede underskuddsprosjekter med håp om endring i de underliggende parametrene noen år frem i tid, sier Rodahl.

Mot børs

TEGNET SEG FOR EN MILLION: Ståle Rodahl, styreleder i både Seabird Exploration og Green Minerals. Foto: Green Minerals

Seabirds mineralselskap, som første gang ble nevnt som en «grønn satsing» i en børsmelding 29. september, er allerede på vei mot børs på egne ben. 

I slutten av november gjennomførte Green Minerals en emisjon hvor det ble hentet inn 30 millioner kroner gjennom utstedelse av rett i underkant av 2,9 millioner aksjer til en emisjonskurs på 11 kroner. 

I etterkant av emisjonen vil morselskapet, Seabird Exploration sitte med en eierandel på 77,6 prosent i selskapet. Eksisterende aksjonærer tegnet seg for 12,2 prosent av emisjonen. Styremedlem Øivind Dahl-Stamnes ble tildelt aksjer for 200.000 kroner, mens styreleder Ståle Rodahl ble tildelt aksjer for én million kroner.

Planen er å notere Green Minerals på Euronext Growth i løpet av første kvartal. 

– Lavt priset

Etter emisjonen, hvor Pensum Asset Management fungerte som tilrettelegger, prises selskapet til 140 millioner kroner.

– Hva er prisingen basert på, hvilke verdier sitter selskapet på i dag?

– Seabird har lagt ned betydelige ressurser i å få dette prosjektet opp og stå, og prisen er et resultat av selskapets oppfatning av nødvendig verdi for å slippe eksterne investorer inn i prosjektet på et så tidlig tidspunkt, synspunkter fra de største aksjonærene samt etterspørsel i markedet, sier Rodahl og legger til:

– Vi vet det kan fremstå som veldig lavt priset sett opp mot selskaper innenfor ulønnsomme grønne segmenter med milliardprising uten at potensielle inntekter og resultat kommer opp på vårt nivå, men vi mener det er riktig å slippe nye tidligfase-investorer inn på en pris som gjør at de får være med på reisen.

Morselskapet Seabird har fredag formiddag en børsverdi på 161 millioner kroner. 

– Helt konkret, hvilke «synergier» henter dere fra Seabird?

– Seabird har 20 års erfaring fra leting globalt etter ressurser offshore, og gjør at vi kommer inn i dette på et helt annet nivå hva gjelder kompetanse, erfaring, utstyr og andre ressurser for å sette opp de initielle undersøkelsene enn dersom vi skulle startet dette fra scratch. I tillegg har Seabird i hvert fall ett skip som er godt egnet til noen av leteaktivitetene selv om ingen beslutninger er tatt her ennå, sier Rodahl.