Regjeringens gladmelding til verftene

Regjeringen utvider GIEKs byggelånsordning til å inkludere forskuddsgarantier.

STYRKER BYGGELÅNSORDNING: Regjeringen har gode nyheter til verftene, her representert ved Kleven Verft i Ulsteinvik i Møre og Romsdal. Foto: NTB
Industri

Etter budsjettavtalen med Frp utvider regjeringen nå GIEKs byggelånsordning til å inkludere forskuddsgarantier, skriver Nærings- og fiskeridepartementet på sine hjemmesider. 

Byggelånsgarantiordningen skal bidra til at norske verft og offshoreverksteder får finansiering til å bygge fartøyer, og dette tiltaket skal bidra til å styrke verftenes likviditet og til økt aktivitet ved norske verft.

Reduserer risikoen

Garantier fra GIEK bidrar ifølge departementet til å redusere risikoen for banken eller rederiet mens verftet bygger fartøyet. Indirekte bidrar garantiene til at verftene står sterkere til å by på flere kontrakter og bygge flere fartøy.

Forskuddsgarantier innebærer at GIEK får mulighet til å gi en garanti til reder som sikrer at reder får tilbake forskuddet sitt om verftet ikke klarer å levere. 

Forskudds- og byggelånsgarantier vil kunne benyttes samtidig, og GIEK kan under byggelånsgarantiordningen dekke risikoen i enkelte prosjekter med inntil 50 prosent.

giek
verft
byggelånsordning
nærings- og fiskeridepartementet
Nyheter
Politikk
Industri