Vow inngår ny avtale – skal bygge biogassfabrikk

For andre gang på én uke melder Vow om bygging av en ny biogassfabrikk. Denne gangen utenfor Norges grenser.

VOW-SJEF: Henrik Badin. Foto: Iván Kverme
Industri

Vow  har fredag inngått en strategisk avtale med en verdensledende aktør innen metallurgisk industri for bygging av en biogassfabrikk.

– Her skal det produseres biogass som erstatter fossil gass som energikilde og biokull som erstatter fossilt kult som reduksjonsmiddel i metallproduksjon, forteller Vow-sjef Henrik Badin.

– Kjernen i det hele er teknologi og løsninger fra Vow og vårt datterselskap ETIA i Frankrike (..) Den verdensledende aktøren har bekreftet at den vil offentliggjøre samarbeidet i januar 2021, da avtalen hevdes fra deres side å være av betydelig strategisk verdi, fortsetter han.

Jakter løsninger

Fabrikken vil bli lokalisert sentralt i Europa, i nærheten av ett av den nye Vow-samarbeidspartnerens mange anlegg. Målet er at den skal stå ferdig i 2022.

Overfor TDN Direkt forteller Badin at aktøren er storforbruker av naturgass i forbindelse med oppvarming og bearbeiding av stål, og at Vow's teknologi vil gjøre dem mindre avhengig av fossile energikilder.

– For oss i Vow er dette nok en bekreftelse på den unike posisjonen vi har fått som leverandør av kunnskap, teknologi og løsninger til landbasert industri, og spesielt innen den metallurgiske prosess- og produksjons industrien, sier Badin.

Vow-sjefen påpeker at industrien jakter på løsninger som kan redusere eller fjerne CO2-utslipp, dels motivert av krav og stimuli fra myndigheter, dels av deres kunder og investorenes forventninger om bærekraft. 

– Store industrivirksomheter både på kontinentet, og selskaper i Norden, har inngått strategiske partnerskap med oss med dette mål for øyet, sier Badin.

Likhetstrekk

Vow-sjefen trekker frem at den nye fabrikken har klare likhetstrekk med den selskapet selv har planer om å bygge på Follum i Ringerike kommune.

Mandag meldte nemlig selskapet at de skal bygge en ny fabrikk i Norge for produksjon av biogass og biokull for landbasert industri, samt håndtering av skogsavfall og returmaterialer fra byggeplasser. Det skal gjøres i regi av det nyopprettede datterselskapet Vow Industries.

– Vi skal vise ikke bare den norske, men også den internasjonale industrien, at vi har teknologiske løsninger som akselerer det grønne skiftet, sa Badin da, og påpekte at de forventer at etterspørselen etter biokarbon forventes å øke betydelig de nærmeste årene, som følge av at store, internasjonale industrikonsern går gjennom en betydelig grønn omstilling.