KLP går inn – prises til 2,4 milliarder

KLP investerer om lag 290 millioner kroner i industrikonsernet Moelven Industrier til en prising på 2,4 milliarder kroner.

GÅR INN: Konsernsjef Sverre Thornes i KLP investerer 290 millioner kroner i Moelven Industrier. Foto: Moelven Industrier
Industri

På starten av 2020 kjøpte Glommen Mjøsen Skog aksjene til Eidsiva Energi, og Felleskjøpet Agri i Moelven Industrier, og økte følgelig sin eierandel til 80 prosent. Etter aksjekjøpet uttalte styreleder Terje Uggen i Glommen Mjøsen Skog at han ønsket å få inn en industriell partner for å investere sammen med.

Lillejuleaften ble det kjent at Glommen Mjøsen Skog selger 12 prosent av aksjene til pensjonsselskapet KLP, som til sammen investerer 290 millioner kroner.

Det impliserer en prising på 2,4 milliarder kroner, hvilket er 400 millioner kroner høyere enn forrige transaksjon i industrikonsernet. Glommen Mjøsen Skog har dermed hatt en solid gevinst på aksjene de kjøpte av Eidsiva Energi, og Felleskjøpet Agri tidligere i år.

– Vi er glade for å ha blitt invitert inn på eiersiden i Moelven. Selskapet er veldrevet, har god lønnsomhet og spennende utviklingsmuligheter. For KLP er det viktig å lete etter investeringer som kan bidra til fremtidsrettet næringsutvikling lokalt og regionalt. Skog som råvare har stort potensial til å bli videreforedlet i Norge, og vi vil gjerne være med på å muliggjøre det. En klok utnyttelse av skogen vil også være et viktig bidrag i kampen mot global oppvarming, sier konsernsjef Sverre Thornes i KLP.

Fremtidsrettet eierstruktur

Etter salget til KLP har Glommen Mjøsen Skog en eierandel på 67 prosent. Viken Skog sitter på cirka 20 prosent og er nest største eier.

– Glommen Mjøsen Skog har vært tydelige på at vi ønsker å utvikle en sterk og fremtidsrettet eierstruktur i Moelven, men vi har hele tiden vært klare på at vi ikke skal eie så mye som vi gjør nå. Salget til KLP mener vi legger til rette for best mulig videreutvikling av Moelven, sier adm. direktør Gudmund Nordtun, og fortsetter:

– Vi er opptatt av å være en aktiv og offensiv eier av Moelven, i samarbeid med sterke medeiere i Viken Skog og KLP. KLP går inn i eksisterende aksjonæravtale og sammen ønsker vi å utvikle et langsiktig og strategisk eierskap i Moelven.

Moelven Industrier ble i noen år på begynnelsen av 2000-tallet kontrollert av finske interesser. I 2006 tok flere norske skogseiere, med Glommen Mjøsen Skog i førersetet, og Eidsiva over eierskapet.

I 2019 omsatte Moelven Industrier for 10,3 milliarder kroner, ned fra 11 milliarder året før. På driften satt konsernet igjen med 335 millioner kroner, hvilket betyr løvtynne marginer.

moelven industrier
klp
Nyheter
Industri