Nekkar bygger nytt ben å stå på

Med en gruppe ingeniører med bakgrunn fra automatisering og robotisering, kaster Nekkar seg inn i akvakulturmarkedet og vil tilby lukkede fiskemerder.

INN I OPPDRETTSBRANSJEN: Nekkar er i ferd med å utvikle en lukket fiskemerd for oppdrettsanlegg.  Foto: Hidra/Nekkar
Industri

Med en gruppe ingeniører med bakgrunn fra automatisering og robotisering, kaster Nekkar seg inn i akvakulturmarkedet og vil tilby lukkede fiskemerder.

Da MacGregor kjøpte mesteparten av innmaten i Nekkar (tidligere TTS) i 2019, satt selskapet igjen med noen ingeniører og en virksomhet som leverer skipsheiser.

Nå er selskapet i gang med å bygge et nytt ben å stå på.

Med et nyetablert forretningsområde innen akvakultur er Nekkar i ferd med å utvikle en lukket merd for oppdrettsnæringen.

SATSER: Konsernsjef Preben Liltved i Nekkar. Foto: Nekkar

– Vi har et spennende halvår foran oss, med testing av den nye merden. Det er flere som kontakter oss og som følger med på det vi skal gjøre, sier Preben Liltved, som tiltrådte som Nekkar-sjef i høst.

Ingeniørperspektiv

Det hele startet for to år siden.

Nekkar ønsket å finne nye oppgaver og forretningsmuligheter for mange av sine ingeniører, som blant annet har bakgrunn fra automatisering, digitalisering og robotisering innen boring.

Nekkar

  • Tidligere TTS Group.
  • Etter at selskapet i 2019 solgte mesteparten av innmaten til MacGregor, sitter det igjen med datterselskapene Syncrolift, som leverer heisløsninger til skipsbyggingsindustrien, det deleide digitaliseringsselskapet Intellilift og en gruppe av ingeniører.
  • Nekkar skal inn i en voldgiftsprosess etter at MacGregor har krevd prisavslag etter kjøpet. Striden står om en kvart milliard kroner.
  • Selskapet utvikler nå en løsning med lukkede fiskemerder for akvakultursektoren.
  • Preben Liltved ble ansatt som ny konsernsjef høsten 2020.
  • Bjarne Skeie-familien i Kristiansand eier 31,2 prosent av aksjene, mens den familieeide Rasmussengruppen eier 10,9 prosent.
  • Er notert på Oslo Børs med en markedsverdi på rundt 640 millioner kroner.

Samme år deltok selskapet på et seminar på Sørlandet hvor det møtte folk fra havbruksnæringen som hadde utfordringer med å få til mer bærekraftig vekst. Blant disse var Lerøy, som Nekkar siden har samarbeidet med.

Tar man med vesentlig lavere driftskostnader, mindre fôrsvinn og bedre vekstforhold for fisken, så vil dette fint kunne regnes hjem.
Mette Harv, Nekkar

Selskapet begynte da på utviklingen av en lukket merd, som det har kalt «Starfish». Dette er blant annet støttet av Innovasjon Norge.

– Mye av det som har drevet denne industrien er kompetanse på fisk, mens vi primært har sett på dette fra et ingeniørperspektiv, sier Mette Harv, konserndirektør for nye forretningsområder i Nekkar.

Lukket og helautomatisert

Forskjellen fra tradisjonelle merder er at Nekkars løsning er lukket og helautomatisert.

STARFISH: Illustrasjon av Nekkars lukkede laksemerd. Foto: NEKKAR

Vannet blir i tillegg hentet fra om lag 30 meters dyp, hvor det ikke er lus- eller algeproblematikk, og det blir byttet ut to ganger i timen. Volumet tilsvarer dagsbehovet til Kristiansand by. Løsningen skal kunne samle opp mesteparten av avfallet i merden. Samtidig er merden, med en diameter på 50 meter, laget i myk PVC-duk. Det gjør at den kan håndteres og flyttes mye lettere, i tillegg til at den skal være mer kostnadseffektiv.

Med denne løsningen mener selskapet at det vil kunne øke tettheten av fisk og redusere sykdomstilfellene. Ifølge konsernsjefen skal fiskens vekstfase kunne reduseres med rundt 20 prosent.

Prisen på en tradisjonell merd ligger på 2,5 millioner kroner og oppover. Ifølge Harv vil Nekkars merd være «mange ganger dyrere».

– KAN REGNES HJEM: Mette Harv, konserndirektør for nye forretningsområder i Nekkar. Foto: Nekkar

– Men tar man med vesentlig lavere driftskostnader, mindre fôrsvinn og bedre vekstforhold for fisken – med redusert lusebehandling og lavere dødelighet – så vil dette fint kunne regnes hjem, sier hun.

– Hvis man antar at det koster 5–7 kroner pr. kilo å behandle lakselus og andre sykdommer, så tilsvarer det omtrent den økte investeringen som må gjøres i en slik merd, legger konserndirektøren til.

Klar mot slutten av 2021

Nekkar har gjort en innendørs test av den nye merden hos Sintef, med gode resultater, og er nå i ferd med å sjøsette en nedskalert merd på 20 meter i diameter for å gjøre ytterligere tester.

– Målet er å kunne starte produksjon av fullskalaanlegg mot slutten av 2021, sier Liltved.

Hovedmarkedet for Starfish vil være oppdrettsanlegg langs kysten, og ikke havfarmer.

– Bare langs de norske fjordene er det flere hundre merder i dette segmentet. Det er plass til flere, og vi kan også erstatte de eksisterende. Markedsmulighetene er veldig store, også globalt, sier Harv.

– Hvordan ser dere på konkurransen fra anlegg på land?

– Vi konkurrerer mot åpne løsninger både i sjøen og på land, men vi er overbeviste om at det kan gjøres best i sjøen, sier Liltved.